Tag Archive: Alveringem

Remedies tegen de mare

  2 months ago     167 Views     Leave your thoughts  

Alveringem: de mare tekenen. In de gemeente Alveringem werd een man die iets kon in de kamer van een vrouw, die door de mare bereden werd, binnengeroepen. Hij nam een handvol droog zand, sprak enige woorden en wierp het zand in de lucht en overal in het rond onder de tafel, de stoelen, de kasten, in ieder hoekje. Toen hij dit werk had verricht stond er plotseling een persoon in de kamer en niemand wist van waar zij kwam en niemand had haar zien binnenkomen. Zij zelf treuzelde niet lang, opende snel de deur en verdween. De man die iets…

View More

Het eiland Leisele

  1 year ago     501 Views     Leave your thoughts  

De geschiedenis van Leisele - door Albrecht Cossey - uitgegeven door heembibliotheek 'Bachten de Kupe' in 1977 Hoofdstuk 1: ontstaan en beschrijving De gesteenten die gevormd werden tijdens het primair tijdperk (tussen 500 miljoen en 190 miljoen jaar geleden), zoals zandsteen, en deze uit het secundair tijdperk (tussen 190 miljoen jaar en 70 miljoen jaar geleden); bijvoorbeeld krijt, worden in onze streek slechts op zeer grote diepte aangetroffen en hebben dus zeer weinig bijgedragen tot de vorming van ons landschap. Tijdens het tertiair tijdperk (70 miljoen jaar tot 1 miljoen jaar) en het kwartair tijdperk (tot op heden) hebben zich…

View More

Brand in Alveringem

  1 year ago     942 Views     Leave your thoughts  

Beschrijving van Alveringem In het latijn genoemd 'Alverghenia' door Gramaye en 'Alverghenum' door Marchantius. Alveringem is een volkrijk dorp van Veurnambacht, gelegen tussen Veurne en Reninge. Deze parochie paalt aan Lo, Pollinkhove, Hoogstade, Izenberge, Sint-Rijkers, Vinkem, Oeren, Eggewaarstkapelle, Zoetenaaie en Lampernisse. In de volkstaal wordt deze plaats gemeenzaam 'Alvergem' genoemd. Voormaals bekend on der de naam van Adalfridushem, heeft ze haar naam ontleend van Adalfridus, een voortreffelijk en godsdienstig man die daar zijn kasteel had. Adalfridus onderscheidde zich door zijn verkleefdheid aan het katholiek geloof en door de diepe eerbied welke hij aan de heilige Audomarus bewees. Men zou zeggen…

View More

Het land van Adalfridus

  1 year ago     461 Views     Leave your thoughts  

Beschrijving van de prochien binnen de kasselrie van Veurne  Alveringem Alveringem is een van de oudste prochien daar men memorie af vindt. Hier heeft gewoond in het jaar 670 een rijke en zeer machtige ridder, genaamd Adalfridus de welke was zoon van Liederijk De Buk, eerste forestier van Vlaanderen, en was heer van Alveringem en gebieder van alle landen van daar omtrent. De prochie werd naar hem genaamd Adalfridus, zijnde het woord hem te zeggen in de oude Vlaamsche taal, woonplaats of stad welke naam alleenlijk bij lankheid van tijd nu veranderd is van enige letters, en wordt als nu genaamd Alveringem…

View More

Verschrikkelijke trambotsing te Fortem

  1 year ago     778 Views     Leave your thoughts  

Een schrikkelijke trambotsing greep maandagmorgen rond 7 3/4 uur plaats op de tramlijn Ieper-Veurne, tussen Fortem en Lo, op 400 meter afstand van Fortem statie. Ziehier de juiste omstandigheden waarin dit ongeluk gebeurde. Maandag was het paardenfeest te Elverdinge en, omdat veel paarden van deze streek gewoonlijk naar de feesten van die gemeente gevoerd zijn, voor het vervoer van deze dieren, soms bijzondere trams ingericht die op geen vaste uren vertrekken. Dit was nu het geval. Het groot getal paarden veroorzaakte het vormen van een bijzondere tram, die 's morgens om 6 3/4 uur uit Veurne vertrok en samengesteld was…

View More

De Spelleplekke aan de Nieuwe Ijde

  2 years ago     611 Views     Leave your thoughts  

Het sociale weefsel van Nieuwpoort Het oppakken van graaf Gwijde en zijn twee zonen te Parijs, leidt de Vlamingen rechtstreeks naar een militaire confrontatie aan de Groeningebeek, waar de Nieuwpoortenaars zich verenigen onder de banier van Eustaes Sporkin van Veurne. De Vlaamse zege in Kortrijk brengt echter helemaal geen vrede voor de mensen. De vijandelijkheden tussen Fransen en Vlamingen gaan onverstoord verder tot in 1305. Robrecht van Bethune en zijn broer verkopen 'ten langen leste' de ziel van Vlaanderen om toch maar opnieuw de macht te kunnen bekleden in hun graafschap. De voorwaarden voor hun terugkeer en het aanstellen van…

View More

Zannekin, de Ché Guevara van zijn tijd

  2 years ago     579 Views     Leave your thoughts  

Zannekin gaat zich verpoppen in Veurne In Veurne-Ambacht zijn ze best trots op hun Zannekin met zijn Saksische wortels, Janneken, geboren en getogen in Lampernisse en een kind van de streek. Langs de vaart in Loo, op één uur stappen van Veurne bestaat het gehucht 't Zandeken. Was dit ooit misschien de thuisbasis waar ooit het Zannekinsheim stond? Enkele jaren geleden is hij om één of andere reden uit de Kasselrij verjaagd. Waarom? Pauwel Heindericx blijft nogal op de vlakte met zijn antwoord. Uitgever Edmond Ronse gaat op zoek naar de werkelijke redenen en belandt in 1322. In dit jaar…

View More

Het ontstaan van de plaatsnaam ‘Beveren’

  3 years ago     1449 Views     Leave your thoughts  

De oppidum Dicasmuda wordt gebouwd in 958 Na de invallen van de Noormannen enkele decennia later, wordt de bossen van de Pagus Flandrensis, samen met de gronden van Dicasmutha, ongegeneerd overgenomen door de graven van Vlaanderen die zichzelf promoveren tot beschermheren en tot feitelijke abten van de belangrijkste abdijen van het land ten noorden van de heuvels van Picardië. De Noorse aanvallen in de pagus Iseretius zijn zo goed als afgelopen tegen dat het jaar 900 aanbreekt. Maar de Vlaamse (mede)graaf Boudewijn III beschouwt het in 958 nog steeds als broodnodig om in het gehucht Dicasmutha een beschermende burcht omringd…

View More

Oorlog in het Westland

  3 years ago     501 Views     Leave your thoughts  

De meest notabele keurbroeders worden opgeroepen Het water van de vestingen is veel te ondiep sinds de Engelsen in 1383 die op enkele plaatsen gedempt hebben. Het stadsbestuur vraagt het magistraat van Veurne-Ambacht om bij te dragen tot het uitdiepen van hun vestingen. Enfin, ze vragen een financiële bijdrage. In Veurne vinden ze hun vraag terecht, want als er oorlog is, dan zijn de buitenpoorters er als de kippen bij om zich binnen de muren in veiligheid te brengen. Het magistraat van Veurne-Ambacht reageert positief op de vraag van Veurne. Er wordt een algemene vergadering gehouden met de voornaamste keurbroeders…

View More

Het graafschap wordt machtig

  3 years ago     690 Views     Leave your thoughts  

De graaf heeft Willem Langzwaard vermoord Het jaar 947. Graaf van Vlaanderen Arnulf heeft er juist de vijandelijke Willem Langzwaard in koelen bloede vermoord. Reden? De macht in Montreuil en een Vlaams grondgebied dat zich moet uitstrekken tot aan de grens van Normandië. We herbeleven de pioniersjaren van Vlaanderen. Graaf Arnulf zorgt tijdens zijn leven eveneens voor een grondige hervorming van de abdijen in zijn territorium. Het begint bij de Gentse Sint-Pietersabdij die eigendom was van zijn vader en waar zijn vader en moeder begraven liggen. Arnulf wil het klooster, dat er sinds de tijd van de Noormannen verarmd en…

View More

De 14de eeuw van Nieuwpoort

  3 years ago     900 Views     Leave your thoughts  

De heffingen van de landscout Ook in 1307 gaat het er even woelig aan toe. Het stadsbestuur probeert de sociale onrust te onderdrukken door een algemeen verbod op dobbelen en een nachtklok uit te vaardigen. Op goede vrijdag, 'crois aourée', 24 maart 1307, grijpt de graaf in. Er komt een speciale verordening die bepaalt dat elke vorm van samenzwering of vredebreuk niet enkel maar financieel zal beboet worden. Nu is er sprake van het verlies van 'lijf en goed'. De sociale onrust blijft echter maar aanslepen. Volgens de rekeningen van de nieuwe Veurnse hoogbaljuw Gossin de Lauwe, is er tussen…

View More

De Vlaamse pioniers

  3 years ago     747 Views     Leave your thoughts  

Vlaanderen is ingedeeld in gouwen Sinds de Franken van Karel Martel, (door hem de Karolingische periode genoemd) is heel Frankenland en dus ook Vlaanderen ingedeeld in gouwen, pagi, die elk door een graaf worden bestuurd. Aan de kust tussen de Schelde, de zee en de waterlinie van Gent bevindt zich de pagus van Waas. Naar het westen toe de pagus van Oudenburg en de pagus Flandrensis die zich uitstrekt tot aan de brede monding van de Ijzer. Zuidelijker, tussen de Aa en de Canche zien we de pagus van Boulogne. Naar het binnenland toe strekt de pagus Mempiscus zich uit…

View More