Tag Archive: bevolking

Hongersnood in de middeleeuwen

  5 months ago     251 Views     Leave your thoughts  

Ontstaan van de hongersnood. De mensen uit die tijd wisten, zowel als wij, dat regen en hagel, vorst en hitte, storm en overstroming de hongersnood voorafgingen en teweegbrachten, maar in hun geest van geloof speurden ze dieper in naar de hoogste oorzaak en zagen in die rampen het werk van Gods handen ; ze zegden en schreven: 'Het zijn al straffen Gods. Het zweerd van Gods gramschap woedt allenthenen, de paleizen der rijken evenals de hutten der armen worden door de hongersnood getroffen. De Heer zond dus zijn gesels van hongersnood en sterfte over al die in ons land woonden'…

View More

Watou en zijn serpenten

  1 year ago     443 Views     Leave your thoughts  

wat voorafging... De naam van de gemeente die men heden als Watou spelt, vindt men in de Latijnse oorkonden van de middeleeuwen als Watua; soms ook, in Franse en Vlaamse geschriften, zal men om de beurt Watewe, Wateeuwe, Watue en Watuwe aantreffen. Zelfs nog in 1760 treft men de spelswijzen Watoue en Watoe aan, die seder het begin van de 19de eeuw algemeen door de schrijfwijze Watou vervangen zijn. Om het eerste ontstaan van een stad of gemeente na te speuren, wordt veelal in plaatselijke geschiedenissen en monografieën getracht naar de betekenis van de naam der behandelde plaats. Dat het…

View More

Met blote voeten in de ijzige modder

  2 years ago     597 Views     Leave your thoughts  

Praten met de heer van Elverdinge & Vlamertinge Vergeet niet dat de honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland nog volop woedt. De graaf vaardigt een besluit uit dat einde 1430 verspreid wordt door zijn landen van Vlaanderen, Brabant en Artesië. Hij vraagt aan al zijn vazallen dat ze hem op 6 januari 1431 zullen vervoegen ter hoogte van Sint-Winoksbergen. Het water moet blijkbaar tot aan de lippen van de hertog van Bourgondië staan, want tijdens de winter wordt er haast nooit oorlog gevoerd. Hoe dan ook: er wordt een algemeen alarm afgekondigd. De heren en de edelen sloven zich uit…

View More

Klappertanden in de winterse kou

  3 years ago     757 Views     Leave your thoughts  

Praten met de heer van Elverdinge & Vlamertinge Vergeet niet dat de honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland nog volop woedt. De graaf vaardigt een besluit uit dat einde 1430 verspreid wordt door zijn landen van Vlaanderen, Brabant en Artesië. Hij vraagt aan al zijn vazallen dat ze hem op 6 januari 1431 zullen vervoegen ter hoogte van Sint-Winoksbergen. Het water moet blijkbaar tot aan de lippen van de hertog van Bourgondië staan, want tijdens de winter wordt er haast nooit oorlog gevoerd. Hoe dan ook: er wordt een algemeen alarm afgekondigd. De heren en de edelen sloven zich uit…

View More