Tag Archive: droogte

Hongersnood in de middeleeuwen

  5 months ago     251 Views     Leave your thoughts  

Ontstaan van de hongersnood. De mensen uit die tijd wisten, zowel als wij, dat regen en hagel, vorst en hitte, storm en overstroming de hongersnood voorafgingen en teweegbrachten, maar in hun geest van geloof speurden ze dieper in naar de hoogste oorzaak en zagen in die rampen het werk van Gods handen ; ze zegden en schreven: 'Het zijn al straffen Gods. Het zweerd van Gods gramschap woedt allenthenen, de paleizen der rijken evenals de hutten der armen worden door de hongersnood getroffen. De Heer zond dus zijn gesels van hongersnood en sterfte over al die in ons land woonden'…

View More

Vlamertingse aantekeningen uit 1765-1766

  7 months ago     202 Views     Leave your thoughts  

Aantekeningen gedaan ten jare 1765-1766 door een inwoner van Vlamertinge. De winter is nat, winderig en zonder grote vorst geweest. Op 22 februari, dag van de meeste koude was de barometer 7,5 graden beneden 0. De meeste hitte, op 24, 25 en 26 augustus, was 28 graden boven 0. Het heeft van april tot augustus bijna niet geregend, immers niet genoeg om de landen te blussen. Op 6 augustus heeft het wat geregend en op de vier volgende dagen is er met donder en bliksem veel regen gevallen. Op 11 en 12 augustus begon het koren dat plat lag, sterk…

View More

Een tijd van bittere hongersnood

  3 years ago     636 Views     Leave your thoughts  

De mensen sterven de honger in het jaar 660 Anno 600. Zedert de verwoestingen dezer landen door de Barbaren, waeren die hier ontrent nog weynig bevolkt gebleven, wezende voor 't meerder deel met bosschen en morasschen overdekt. In 602 is den winter zoo streng, dat men de zee zeer verre met ys overdekt zag, hy wierd gevolgd door hongersnood en peste. Anno 660. Den dieren tyd was zoo groot, dat zeer vele menschen door den honger stierven. In de maend van maerte 664, eenen ongemeenen regenboog in de logt verschynende, baerde veel vreeze onder 't volk, die dit aennam voor…

View More

Het klimaat in de middeleeuwen

  3 years ago     522 Views     Leave your thoughts  

Een rijmkroniek van 1305 Niets dat meer fascineert dan het weer. Extreem klimaat. Barre levensomstandigheden. Vreemde sterren aan de hemel. Onheilspellende ziektes. Pest, ratten. Dood. Hoe vergaat het onze Westhoekmensen, binnen die context, eigenlijk in de middeleeuwen? Hoe beleven de mensen het klimaat? Een handschrift uit het nabijgelegen Kortrijk brengt inzicht. Jacques Goethals schrijft in het begin van de 19de eeuw zijn 'Chronologische Aenteekeningen, raekende 't Gonne tot Cortryk ende omstreeks voorgevallen'. We gaan in zijn boek even koekeloeren hoe het ontzettend harde leven van de West-Vlaamse landlieden er uitziet pakweg 1000 jaar geleden. het dinct mi wezen schande, dat…

View More