Tag Archive: leger

Jan Breydel onthoofd

  3 months ago     371 Views     Leave your thoughts  

De namen van Jan Breydel en Pieter de Coninck zullen voor eeuwig met de naam verbonden blijven. Over de held van de Groeningekouter gaat het hier evenwel niet. Brugge heeft één, twee ...drie Jan Breydels gekend. De 'Jan Breydel' die we hier in de kijker willen plaatsen, heeft met de koene strijder uit de Guldensporenslag gemeen dat zijn vader Jakob Breydel de achterkleinzoon was van de grote man, aan wie onze stad haar zo strijdvaardige naam van 'Breydelstede' te danken heeft. Nu meer dan ooit moet Brugge strijdvaardig zijn, vooral als het gaat om de expansie van zijn haven. Net…

View More

Scapulieren en paternosters

  7 months ago     284 Views     Leave your thoughts  

Lijst van de Watouse jongelingen opgeroepen tot de soldatendienst van het jaar 1913. Bellynck Marcel, Debruyne Henri, Decnoop Maurice, Decock Abel, Dehuysser Georges, Dequidt Gaston, Deraeve Jerome, Gantois Camille, Huyghe Maurice, Knockaert Henri, Leurs Augustijn, Maerten Maurice, Matton Maurice, Ridez Julien, Spilleboudt Georges, Vandromme Alidor, Vanhamme Robert, Vanrenterghem Georges, Vermeersch Auguste, Vermeersch Germain, Bocket Jerome, Cnaepelynck Jerome, Lebbe Georges, Verhille Gaston. Op het ogenblik dat deze en andere jongelingen tot het soldatenleven optrekken, zou het nuttig zijn dat ze de bijzondere aanbevelingen vandaag door 'Het Ypersch Nieuws' gegeven in geheugen hielden. Men zou misschien aan deze jongelingen een korte gedrukte…

View More

Aan de Leie in Komen

  9 months ago     313 Views     Leave your thoughts  

1382 en 1383 zijn geen boerenjaren geweest voor de Westhoek. Dat is wel het minste wat ik kan zeggen. Ik heb intens meegeleefd met het beleg van Ieper tijdens de zomer van 1383 en was erbij toen Filips van Artevelde, de leider van de Vlamingen, de confrontatie aanging met het Franse leger ergens in de mistige en modderige velden van Westrozebeke. Een rommelmarkt bij mij in de buurt doet me tijdens de zomer van 2015 weer herinneren aan het illustere Westrozebeke. Geheel bij toeval kan ik er de hand leggen op een treffelijk exemplaar van 'Jaerboek der stad en oude…

View More

Het Hooghe 90 jaar geleden

  10 months ago     331 Views     Leave your thoughts  

Hier zijn twee zichtjes genomen op een eenvoudig gemoedelijk feestje dat plaats greep maandag laatst te Zillebeke-Hooghe. Het Hooghe, zo dikwijls genoemd in 'communiqués' tijdens de gruwelijke laatste oorlog en waar zo vele jonge levens in wee en lijden weggemaaid werden. Het Hooghe is eigendom van de heer baron Gaston de Vinck Osterrieth. Na de droevige oorlogsdagen was het een van de meest vernielde en verlaten streken. Nu zijn de huizen weer grotendeels heropgebouwd net zoals de twee kastelen, het ene bewoond door heer baron Gaston de Vinck Osterrieth, het ander door zijn zoon heer baron Pierre de Vinck, burgemeester…

View More

Zie ‘j gie ook van Izenberge tè?

  1 year ago     409 Views     Leave your thoughts  

Respect voor d'oversten Fretten Casteele van leper wos voor den oorlooge soldaat te Brugge en hadde 't zooverre gebrocht dat 'n ie korporaal gerocht wos en dat 'n mochte d'eerste instructies geeven aan de schachten. 'Twee punten om te begunnen', zei Fretten teegen zyn eerstelingen die vers in de kazerne binnengekommen waaren den dag d'r vooren. 'Ten eersten, zwicht julder van ruzie te maaken ols je entwaar è pinte gaat drinken in d'herbergen, want 't kan gebeuren dat den eenen of den andere, flierefluuter den zot wil houden met den troep, maar je moet niet gebaaren da je 't hoort.…

View More

Dagboek uit juli 1588

  1 year ago     535 Views     Leave your thoughts  

Op den 9en julius, 's nuchtens met het opendoen van der poorte zoo kwam de mare dat Langemarck en ook geheel de plaetse mette kerke en het schoon huys van Francoys Van Houtte al afgebrand was, en dat door 't volk van den legere, die op den viij van julius aldaer gekomen was en niemand daer vindende dan in de kerke eenige arme menschen, hebben in diversche huysen 't vier gesteken, ja datter niet met alle, noch halle, noch huys, noch kerke gebleven was, zoo dat de arme menschen byna zouden verbrand zijn met hunne kinderen in de kerke; maer…

View More

Stadense familie op de vlucht

  1 year ago     627 Views     Leave your thoughts  

Op 13 mei 1990 overleed mevrouw Wilhelmina Caura. Zij was geboren in 1898 en als oudste lid van de heemkring had zij de eer op het jaarlijkse driekoningenfeest - tot in januari 1990 - de traditionele feestkaars aan te steken. In 1987-'88 vertelde ze ons het verhaal van de vlucht van haar familie in 1914 en hun verblijf in Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog. Bij het neerschrijven van het verhaal hebben we zo veel mogelijk de taal en eigen vertelstijl van Wilhelmina bewaard. Nadine Demeulenaere in 'Het Gebied van Staden' - 1991 - Op het Stampkot 1914 Ik ben nog…

View More

Komen 1382 – Slag om de Leie

  1 year ago     532 Views     Leave your thoughts  

Er gaat een zomer voorbij zonder nieuws. Pas op het einde van september 1382 laten de Kortrijkse schrijvers opnieuw van zich horen. De Bruggelingen hebben een aantal burgers van Doornik opgepakt en in hechtenis genomen. Die willen zich op hun beurt revancheren en ze nemen nu enkele Kortrijkzanen gevangen. Artevelde moet tussenkomen in de onderlinge geschillen en kan het regelen dat de gevangenen wederzijds in vrijheid kunnen gesteld worden. Op 16 oktober zijn de gedeputeerden van het Franse hof in Doornik gearriveerd. Ze schrijven brieven naar Gent, Brugge en Ieper en ook naar het Brugse Vrije met een dringende oproep…

View More

De belegering van Nieuwpoort

  2 years ago     638 Views     Leave your thoughts  

Ik heb de maand maart goed gespendeerd om mijn nieuwste episode van De Kronieken van de Westhoek te creëren. Het nummer 80 in de reeks. Vanmorgen heb ik de laatste hand gelegd aan de tekst, alle loshangende deeltjes vast gesjord op de plaatjes, de bijhorende titels op hun juiste plekken gezet. Nu staat alles op de teletijdsmachine van westhoek.net. Zoals dat altijd het geval is, overvalt me dan een soort genoegdoening, een gevoel van 'oef', het werk is af. Morgen stap ik nieuwe horizonten binnen. Het wordt ofwel Diksmuide ofwel Veurne in de 15de eeuw. Eerst nog even een woordje over…

View More

Het geheimzinnig verleden van Belgis

  3 years ago     5344 Views     Leave your thoughts  

Een glimp van waarheid Ik maak kennis met geschiedschrijver Marcus van Vaernewyck. Een Gentenaar die het tussen 1518 en 1569 schopt tot bestuurder in zijn thuisstad en daar het enigszins bevreemdende manuscript 'Historie van Belgis' neerschrijft. Een lokale uitgever drukt de handschriften in 1829 en heeft het over een poëtische roman. Ik deel aanvankelijk die mening: zijn teksten zijn zuivere fantasie. Maar is dit zo? Mijn twijfels rispen op. Kan iemand 1200 jaar geschiedenis uit de prehistorie zo maar uit de duim zuigen? Nee. Ik moet op zijn minst mijn vooringenomen houding laten varen en me samen met Marcus van…

View More

De schone histories van Brugge en Ieper

  3 years ago     612 Views     Leave your thoughts  

De vondst in de Boterstraat Zo duiken we het jaar 1385 binnen waar er onmiddellijk sprake is van een grote vondst in de Boterstraat. Er zal een nieuw stenen huis gebouwd worden en bij het verwijderen van oude funderingen wordt een marmeren trap blootgelegd die de ongetwijfeld verbaasde bouwvakkers leidt naar een gewelfde kelder die geschraagd wordt door 6 pilaren, ook al van marmer. Ik schakel over naar de antieke taal van de jaarboeken om de vondst te omschrijven. 'In desen kelder lag een groot silveren afgodts beeld, representerende den afgodt Pan, den godt der herders, met menigvuldige silver kandelaers,…

View More

De clash op de Casselberg

  3 years ago     1529 Views     Leave your thoughts  

Willem de Deken gaat nog een keer naar Engeland Het gaat er heel minutieus aan toe bij de voorbereiding. Er wordt niets aan het toeval overgelaten om een scenario zoals dat van Kortrijk 26 jaar geleden te vermijden. Alle noodzakelijke levensmiddelen en krijgsbehoeften worden naar noord-Frankrijk versast. Grote voorraden aan koren, haver, erwten, bonen, koeien, schapen, varkens, wijn, azijn, zout en kaarsen worden bijeengebracht in de steden St.Omaars, Rijsel en Doornik. Zesentwintig baljuws uit de diverse Franse steden, verzamelen het indrukwekkende bedrag van 229.000 Doornikse ponden. Een bedrag dat op vandaag ongetwijfeld enkele miljarden euro zou zijn. Naast een landleger…

View More

Het geheimzinnig verleden van Belgis

  3 years ago     1192 Views     Leave your thoughts  

Turguncius, Morinus en Troyades trappen het af Het verhaal wordt voor het eerst pikant als de namen van de vertrekkers bekend raken. Eerst is er Turguncius die met zijn aanhangers vertrekt naar een regio waar hij een stad sticht met de naam Tongeren. Torgotus en Troyades, de zonen van Troyrus, worden verdreven van Sicambren en belanden aan de Rijn waar ze de stad Bonn optrekken. Maar de broers vallen in ruzie waarop Troyades er van onder trekt en zorgt voor het ontstaan van de stad Zancten. Er is geen gebrek aan dissidente prinsen. Een zekere Moselanus trekt met zijn gevolg…

View More

Moord op de Burgemeester

  3 years ago     1410 Views     Leave your thoughts  

Stassaert Brisse bekoopt het met zijn leven We hebben Brugge verlaten in het najaar van 1436 wanneer graaf Filips de Goede in het gezelschap van 700 Picardische soldaten orde op zaken komt stellen. De hoofdrolspelers van die dagen zijn kapitein Vincent de Scheuteleere en schout Bartholomeus de Vooght, het mannetje van de graaf zelf. Het zijn zij die Filips verzocht hebben om in te grijpen en een einde te maken aan de anarchie en het geweld in Brugge. Alles is begonnen bij de gilden en de ambachten die het niet konden verkroppen dat Sluis wegens zijn strategische ligging allerhande voordelen…

View More