Tag Archive: moord

Geheimzinnige moord in Wijtschate

  1 month ago     99 Views     Leave your thoughts  

Op het grondgebied van wat vroeger de bloeiende gemeente Wijtschate was, te midden een echte wildernis, woonde zekere Vandenabeele Cyrille, geboren te Geluwe op 7 februari 1865. Voor de oorlog bewoonde Vandenabeele die ongehuwd is, dezelfde plaats. Hij had er een huis gekocht en 2 gemeten land. Door de oorlog verjaagd was hij naar Frankrijk gevlucht. In het volle van de strijd gelegen, werd zijn huis helemaal vernield en zijn land herhaaldelijk doorwoeld. Zodra de streek vrij kwam, keerde Vandenabeele spoedig terug en ontzag het zich niet om hier te midden van de wildernis te komen leven. Op zijn grond…

View More

Afschuwelijke tonelen in Dadizele

  3 months ago     161 Views     Leave your thoughts  

Vrouw vermoordt haar man met een kapmes In de nacht van woensdag op donderdag heeft er zich een vreselijk drama afgespeeld in Dadizele, onder de volgende omstandigheden: Omstreeks 4 uur, donderdagochtend, kwam een vrouw, haveloos gekleed en op haar sokken bij de rijkswacht in Ledegem en zegde er dat ze haar man had vermoord. Ziehier het verhaal dat ze aan de rijkswachters gaf: 'Ik heet Justine Merckx, geboren te Wieze, de 14de augustus 1900, echtgenote van H. Nessely, 36 jaar en wonende Ketenstraat te Dadizele. Woensdagavond omstreeks 21u kwam ik van mijn werk thuis. Mijn man die zich reeds verscheidene…

View More

Moordpoging in Noordschote

  4 months ago     233 Views     Leave your thoughts  

Adolf Verpoucke, geboren te Lichtervelde de 24se augustus 1901 en nu wonende te Noordschote, steenweg Lizerne, waar hij handel drijft in pluimgedierte en konijnen, was zaterdagnamiddag bedronken naar huis gegaan. Zoals het helaas maar al te vaak gebeurt, ontstond er een twist tussen de echtgenoten. Van woorden kwam het tot daden en Verpoucke wierp met teljoor en pan zodat de vrouw aan het hoofd lichtjes gekwetst werd. Daarna begaf hij zich te bed. Toen hij ingeslapen was, maakte een hevige woede zich meester van de vrouw die een groot kapmes haalde en haar man te lijf ging binst zijn slaap.…

View More

Het bewogen leven van Willem van Lo

  7 months ago     96 Views     Leave your thoughts  

Het geeft altijd een prettig gevoel om aan mijn vele volgers een nieuwe kroniek aan te bieden. Dit keer ben ik teruggekeerd tot in het begin van de jaren 1100. Wat de kleinzoon van de graaf van Vlaanderen, een Ieperling nota bene, allemaal uitspookt tijdens zijn leven is toch wel heel erg speciaal. Ik heb er potverdorie zes weken werk aan gehad om zijn fabuleus leven uit te pluizen en op mijn manier te vertalen in 'De bewogen jaren van Willem van Lo'. Jullie kunnen er terecht via http://www.dekronieken.com/P1140100.htm Veel leesplezier.  Op een ipad perfect leesbaar!! Lees alvast hoe een…

View More

Aanslag op Karel de Goede

  10 months ago     349 Views     Leave your thoughts  

Het is geen ochtend als elke andere. Zijn kapelaans vertellen het achteraf. Karel ziet er bezorgd en getormenteerd uit als hij zich gisteren in zijn slaapkamer heeft afgezonderd en zich te slapen heeft gelegd. Hij voelt zich onrustig en wantrouwig. Er hangt wat in de lucht en hij lijkt het aan te voelen. Allerhande vreemde gedachten spoken door zijn hoofd. Precies alsof hij ziek zal worden. Op één zijde slapen. Meer waken dan slapen. Nee, de nacht is lang en warrig geweest. 'Hij vertrekt naar Sint-Donaas'. De mannen van Bosschaert zijn er als de kippen bij om het nieuws door…

View More

Verschrikkelijke misdaad in Geluwe

  11 months ago     414 Views     Leave your thoughts  

Schrikkelijke misdaad te Geluwe Men zal zich nog herinneren de schrikkelijke misdaad, gepleegd op de avond van 14 januari, langs de steenweg van Geluwe naar Dadizele, op Delrue, werkman in de gaz te Menen. Deze voorbeeldige werkman, vader van zeven kinders, werd op weg naar zijn huis, rond 7 uur 's avonds, verraderlijk aangevallen en 's anderendaags dood gevonden in de sneeuw, rechtover de Grote Jezus, en dat om hem zijn loon te ontrukken, de arme som van 41 frank, de vrucht van veertien dagen zweten en zwoegen, het karig brood voor zijn vrouw en kinderen. De dader van dit…

View More

Wrede moord te Elverdinge

  1 year ago     546 Views     Leave your thoughts  

De landbouwer Hendrik Claire had sinds lang schuldige betrekkingen met een jonge vrouw aangeknoopt. Deze woonde over enige tijd nog bij hem in. Maar, omdat zijn wettelijke huisplaag het rozenpotje ontdekt had, was hij verplicht geweest zijn hartsvriendin uit de voeten te maken. Hij verborg ze op de hooizolder en maakte zijn vrouw wijs dat ze de hoeve verlaten had. Alles liep op wieltjes tot zaterdag. De verborgen meid, die in gezegende toestand verkeerde, was een scherpe doorn in de voet van Claire. Deze, die van geen klein bier bang is, wist allicht raad voor dat verdriet. Gewapend met een…

View More

Vreselijke moord te Dadizele

  1 year ago     507 Views     Leave your thoughts  

Een ijselijke misdaad is zaterdag tussen Dadizele en Geluwe gepleegd. Een meisje van een elftal jaar, E. Nuyten, was 's morgens naar de school gegaan en het moest bij de schoenmaker 75 centiemen dragen voor vermaakte schoenen. Het kind had de gewoonte met andere knapen de weg af te leggen. Die dag echter was het alleen en de vader, het niet ziende terugkomen, is tegen de avond naar zijn dochtertje op zoek gegaan. In het bos waar hij doortrekken moest heeft hij haar deerlijk vermoord gevonden. Het had nog de elastieken rond zijn beentjes, maar de kousen waren verdwenen. In…

View More

De aanslag op Karel de Goede

  1 year ago     479 Views     Leave your thoughts  

Het leven van Karel de Goede Oude boeken. Ze bezitten een aantrekkingskracht die ik niet kan weerstaan. Vooral als ze het hebben over de geschiedenis van Vlaanderen en van mijn eigen Westhoek. Ik voel meteen liefde op het eerste gezicht als ik een boek uit 1825 op de harde schijf van mijn computer kan opslaan en dat meteen ook doe in mijn hersenen. 'Des mémoires relatifs à l'histoire de France jusqu'au 13e siècle', geschreven door de Franse historicus M. Guizot, bevat een hoofdstuk dat volledig gewijd is aan het leven van onze graaf Karel de Goede: 'Vie de Charles-le-Bon, comte…

View More

Levend begraven worden

  1 year ago     531 Views     Leave your thoughts  

Een grote variatie aan straffen Pierre Bieseboud vliegt voor 15 dagen in de bak omdat hij in zijn huis met teerlingen liet spelen. Wie de tegenpartij aanvalt wanneer die in de handen is van de peysmaekers riskeert ook voor 15 dagen te worden opgesloten. Een individu die de prijs van de vis wat te hoog vindt en denkt iets van die prijs af te doen door de straatventer een pak slaag te verkopen, krijgt dezelfde straf. Voor het slecht uitoefenen van een stadsambt of voor het bevuilen van de straten worden gevangenisstraffen van een week of minder uitgedeeld. Ook wanbetalers…

View More

Moord te Elverdinge

  1 year ago     867 Views     Leave your thoughts  

Ziehier wat we vernemen wegens de moord te Elverdinge, gepleegd op de 30ste juni 1862. De man van den huize waar de moord gebeurde, is een kleine landbouwer die een weinig ten uitkante van de dorpsplaats woont en sedert enige maanden weduwnaar is. Ten gevolge van de dood van zijn vrouw had hij haar zuster Maria Notebaert bij zich genomen en zo geraakte hij eerlijk aan zijn brood; zelfs zou hij enig geld hebben kunnen sparen, hetgeen aan het oor zou gekomen zijn van een schelm, die naar een gelegenheid zocht om zich van dit geld te overmeesteren. Deze gelegenheid…

View More

Moord op de priesters van Reningelst

  1 year ago     625 Views     Leave your thoughts  

13 september 2016. Een van mijn favoriete kronieken is zeker de 'Chronike van Elverdinghe'. De tijd was eindelijk aangebroken om dit oud handschrift eens in een eigen kleedje te stoppen. Elverdingenaar Jacob Pladijs, alias Jacobus Espinoy, noteert de gebeurtenissen die de Westhoek teisteren tussen 1555 en 1579. De natuur wil niet mee. Regen, wind en vorst zorgen voor slechte oogsten en dramatische hongersnood. Veel erger nog is het protest dat ontstaat tegen het katholiek geloof. De aanvankelijk onschuldige sermoenen eindigen in brutale moorden en eindeloze vernielingen in zowat de hele streek. De Westhoek staat in brand. Je kan kroniek nummer…

View More

Kinderlijkje gevonden in Ieper

  1 year ago     583 Views     Leave your thoughts  

Kindermoord te Ieper Een kinderlijkje gevonden in de vaart van Ieper naar Komen. Twee kinders, Gaston en Antoinette Sergier waren donderdagmorgen rond 7 3/4 ure op het trekpad langs de vaart van Ieper naar Komen. Op ongeveer 150 meters der brug die over de weg naar Dikkebus ligt, al de kant van de woonhuizen Glissoux, bemerkten zij twee kleine handjes die uit het water staken en dachten dat er een pop ingeworpen was geweest. Voorbijgangers, door de kinderen opmerkzaam gemaakt, misgrepen zich echter niet en bestatigden dat het niet een pop maar een kinderlijkje was. M. Van den Hende, bijgevoegde…

View More

De moord op Jan van Dadizele

  1 year ago     798 Views     Leave your thoughts  

De moord op Jan van Dadizele, baljuw van Gent, in 1481 De loopbaan van Jan van Dadizele Jan, heer van Dadizele, was geboren in 1432. Als hij 9 jaar oud was, verloor hij zijn vader en werd aan de schoolmeester Jan Pochon toevertrouwd, met wie hij vier jaar te Rijsel en twee jaar te Atrecht woonde. In 1449 werd hij page bij Simoen van Lalaing, ridder van het Gulden Vlies, admiraal, raads- en kamerheer van Filips de Goede. Bij het afsterven van die heer, diende hij zijn zoon Joos. Ten jare 1476 werd Jan van Dadizele verheven tot de waardigheid…

View More

Levend begraven worden!

  1 year ago     519 Views     Leave your thoughts  

Als de betichte op heterdaad wordt betrapt Een zekere Jehan le Cod wordt voor eeuwig verbannen, op de galg, om geweigerd te hebben om voor de wet te verschijnen. Voor minder erge feiten wordt de straf echter teruggebracht tot een fikse boete. De procedure van daging geldt enkel in de gevallen waarbij de beschuldigde zich op het grondgebied van Ieper bevindt. De dag van vandaag kan een beschuldigde enkel veroordeeld worden indien er fysiek bewijs is van zijn of haar schuld. In de hoge middeleeuwen geldt nog steeds het Germaanse principe: de beklaagde moet zijn onschuld bewijzen! Hij wordt als…

View More

De vissers van Duinkerke & Nieuwpoort

  1 year ago     500 Views     Leave your thoughts  

Mijn nieuw hoofdstuk 'De vissers van Duinkerke & Nieuwpoort' staat bijna op papier. Nog enkele dagen en ik kan beginnen met het herlezen van de tekst. Dit keer gaat het over de Vlaamse havensteden Nieuwpoort en Duinkerke tijdens het leven van keizer Karel. Dat onze keizer zowat heel zijn leven overhoop ligt met de Fransen, is vooral te voelen in Duinkerke. De Engelse koningin is tot overmaat van ramp getrouwd met de zoon van de keizer en dat betekent dat ook Engeland en Frankrijk vijandig staan tegenover elkaar. Precies op dat moment maken de Fransen een einde aan tweehonderd jaar…

View More

Verdrinking als doodstraf

  1 year ago     557 Views     Leave your thoughts  

'De Germanen', zegt Montesquieu, 'hingen de verraders op en verdronken de lafhartigen'. De doodstraf door verdrinking is in de Nederlandse rechtspleging van de middeleeuwen en zelfs van de nieuwere tijd gebleven, maar werd zeer weinig toegepast, vooral in Vlaanderen.Men vermeldt enige gevallen in Antwerpen voor ketterij, ook te Vere, Alkmaar, Dordrecht en Amsterdam. Voor Gent zijn er slechts twee bekend. De rekening van de stad over 1442-1443 vermeldt een uitgave voor 'stripen daar de Ludiker die in een zak in 't water geworpen was, een kerel af had.' Was die Ludiker of Ludekere een Luikenaar of een Luikse vrouw? Wat…

View More

De moord op de Ieperse tempeliers

  1 year ago     776 Views     Leave your thoughts  

Het verhaal van Lieven Wemaere Daer waeren twee jonge dochters van het gebeurte ontboden, om des avonts een groot deel wafelen te bakken. Naer dat ik als novitius den ganschen dag als een slave gediend hadde, men gaf my des avonts geene van die wafels te proeven, waerover ik by myn zelven zeer spytig was. 'S nagts ontrent den 12 ueren zyn onze broeders eerst gaen slaepen, wel versterkt zynde van den wyn en wafels; en die twee dochters , vermoeyt zynde van wafels te bakken, bleven in ons klooster slapen boven op een gastekamer, ende aen my wiert het…

View More

De bouw van de lakenhalle

  1 year ago     782 Views     Leave your thoughts  

De Friezen nemen de streek over van de Vlamen In de eerste eeuwen na Christus zijn de Friezen uitgezwermd tot in de kustgebieden van onze streek. Ze nemen de streek van de 'Vlamen' over van de Franken die onze kuststreken zowat onbevolkt hebben achtergelaten. Daar zullen de grote overstromingen van 270 wel voor iets tussen hebben gezeten! De zoutweiden langs de kust en de schapenteelt zijn ideaal voor de productie van wol. Die wol wordt benut voor het weven van lakenstoffen die geruild of verkocht worden. Dank zij de markt van Sint-Denijs, maken de Friese lakens stilaan furore doorheen heel…

View More

Laffe sluipmoord te Vlamertinge

  1 year ago     682 Views     Leave your thoughts  

De laffelijke sluipmoord te Vlamertinge 1938 Door Patrick Clabau Tijdens het lezen van een tekst van een oud marktlied ging zoals wel meer gebeurt mijn brein aan het stomen. Het ging over een man uit Poperinge die laffelijk werd vermoord op de weg tussen Poperinge en Ieper. Het verhaal had ik nog ergens gehoord. Daar ik in Vlamertinge woon, sprak het me des te meer aan. Ik ging te rade bij mijn buurvrouw die reeds een gezegende leeftijd heeft en die nogal nou betrokken is bij alles wat gebeurt in het dorp, het is ook een echte 'Vlamertingenege' zoals wij…

View More

Moord op de Zwarteberg

  1 year ago     827 Views     Leave your thoughts  

Moord op de Zwarteberg - Bloedige twist te Sint Jans-Cappel (Frankrijk) - 1 dode – 3 gekwetsten – Een herberg verwoest. Een Poperingenaar doodgestoken. Aanhouding van zes Belgen! Op de Franse zijde van de Zwarteberg, op het uiteinde der gemeente Sint-Jans-Cappel, is zondag een vreselijk drama afgelopen. In de herberg 'Hotte en Bas', had een bloedige twist plaats die eindigde met een moord. Er waren ook verscheidene gekwetsten. Ziehier hoe de zaken gebeurd zijn: Het drama. Een werkman doodgestoken. Zondagavond rond 5 uur, gingen zes Belgische hoppeplukkers binnen in genoemde herberg, gehouden door de echtgenoten Hennebel, waar men volop aan…

View More

Het middeleeuws strafrecht van Ieper

  2 years ago     1323 Views     Leave your thoughts  

Vijf inwoners kiezen de eerste vijf schepenen Uit allerhande geschriften van de 11de en 12de eeuw leren we dat de meeste schepenambten in het graafschap overgaan van vader op zoon. Het is een kastesysteem waarbij de machtposities in de respectieve steden erfelijk geregeld worden. In Ieper is het niet anders. Het blijkt een gevaarlijke toestand: de macht van de schepenen stijgt jaar na jaar. Uiteindelijk wordt die haast onbeperkt en aarzelen de Ieperse schepenen niet om ook te zagen aan de poten van de grafelijke stoel. Het streven naar een onafhankelijke macht binnen de grenzen van de stad ontwikkelt zich…

View More

Het ontstaan van de plaatsnaam ‘Beveren’

  2 years ago     1365 Views     Leave your thoughts  

De oppidum Dicasmuda wordt gebouwd in 958 Na de invallen van de Noormannen enkele decennia later, wordt de bossen van de Pagus Flandrensis, samen met de gronden van Dicasmutha, ongegeneerd overgenomen door de graven van Vlaanderen die zichzelf promoveren tot beschermheren en tot feitelijke abten van de belangrijkste abdijen van het land ten noorden van de heuvels van Picardië. De Noorse aanvallen in de pagus Iseretius zijn zo goed als afgelopen tegen dat het jaar 900 aanbreekt. Maar de Vlaamse (mede)graaf Boudewijn III beschouwt het in 958 nog steeds als broodnodig om in het gehucht Dicasmutha een beschermende burcht omringd…

View More

De bloedige afrekening van 1127

  2 years ago     665 Views     Leave your thoughts  

Isaak is na zijn nachtelijke vlucht gearriveerd in Ieper en dat blijkt een misrekening want hij dacht dat hij naar Gent aan het rijden was. Hoe zouden de wegen er eigenlijk uitzien aan het begin van de 12de eeuw? Ik krijg er maar geen beelden van binnen. Een verblijf in Ieper zint Isaak in elk geval niet. Hij vlucht verder naar Steenvoorde, een landbouwexploitatie in handen van zijn schoonzoon Guido. Die raadt hem aan om naar Terwaan te trekken en zich daar als monnik te vermommen. Het nieuws van zijn vlucht heeft zich echter als een lopend vuurtje verspreid en…

View More

Drama in Sint-Donaas

  2 years ago     496 Views     Leave your thoughts  

Oude boeken. Ze bezitten een aantrekkingskracht die ik niet kan weerstaan. Vooral als ze het hebben over de geschiedenis van Vlaanderen en van mijn eigen Westhoek. Ik voel meteen liefde op het eerste gezicht als ik een boek uit 1825 op de harde schijf van mijn computer kan opslaan en dat meteen ook doe in mijn hersenen. 'Des mémoires relatifs à l'histoire de France jusqu'au 13e siècle', geschreven door de Franse historicus M. Guizot, bevat een hoofdstuk dat volledig gewijd is aan het leven van onze graaf Karel de Goede: 'Vie de Charles-le-Bon, comte de Flandre par Galbert, syndic de…

View More

De schone histories van Brugge en Ieper

  2 years ago     612 Views     Leave your thoughts  

De vondst in de Boterstraat Zo duiken we het jaar 1385 binnen waar er onmiddellijk sprake is van een grote vondst in de Boterstraat. Er zal een nieuw stenen huis gebouwd worden en bij het verwijderen van oude funderingen wordt een marmeren trap blootgelegd die de ongetwijfeld verbaasde bouwvakkers leidt naar een gewelfde kelder die geschraagd wordt door 6 pilaren, ook al van marmer. Ik schakel over naar de antieke taal van de jaarboeken om de vondst te omschrijven. 'In desen kelder lag een groot silveren afgodts beeld, representerende den afgodt Pan, den godt der herders, met menigvuldige silver kandelaers,…

View More

Een tijd van bittere hongersnood

  3 years ago     615 Views     Leave your thoughts  

De mensen sterven de honger in het jaar 660 Anno 600. Zedert de verwoestingen dezer landen door de Barbaren, waeren die hier ontrent nog weynig bevolkt gebleven, wezende voor 't meerder deel met bosschen en morasschen overdekt. In 602 is den winter zoo streng, dat men de zee zeer verre met ys overdekt zag, hy wierd gevolgd door hongersnood en peste. Anno 660. Den dieren tyd was zoo groot, dat zeer vele menschen door den honger stierven. In de maend van maerte 664, eenen ongemeenen regenboog in de logt verschynende, baerde veel vreeze onder 't volk, die dit aennam voor…

View More

Uit de rechtbank van 1907

  3 years ago     582 Views     Leave your thoughts  

Rechtbank van Yper. Op woensdag. Bruno Decock van Handzaeme, die op 22 october laatst een vest stool in de herberg 'Het Lammetje'' te Poperinghe, werd voor die zaak veroordeeld tot 4 maanden gevang: hij kreeg nog 3 maanden erbij omdat hij in de banbreuk was. Camerlynck René van Poperinghe die hier in april 1906 op een zondagavond ruiten insloeg bij Henri Synaeve, Amand Verstraete, René Devos en dan een stadslantaarn aan stukken sloeg in de Westouterstraat, werd veroordeeld tot 8 dagen gevang en 5 maal 26fr of 8 dagen. De veroordeelde was afwezig, hij was gevlucht naar Frankrijk. Emile Parret,…

View More

De wonderjaren van Wervik

  3 years ago     749 Views     Leave your thoughts  

Waar komt de naam van Wervik vandaan? Ik duik even binnen op pagina 12 van het werk van René Defrancq. 'Wervik in de Oudheid'. Ik citeer even: 'bij de naam Viroviacum (Virovi - acum) valt het op dat veel auteurs aan het suffix "acum" de betekenis geven van domein of propriëteit. Dat kan heel goed in het kader passen te Wervik en zou een aanduiding kunnen zijn van een propriëteit die aan Virovios' toebehoorde.' Ik ben blij dat Defrancq het werkwoord 'zou' in stelling brengt. Ik lees tussen de regels door dat hij dit niet echt gelooft en ook ikzelf…

View More

Yolande de Verschrikkelijke

  3 years ago     578 Views     Leave your thoughts  

De Vlaamse mensen zijn chagrijnig en mistevreden De Vlaamse mensen zijn chagrijnig en mistevreden geworden. In onze tijden van crisis, steekt elke vorm van decadentie de mensen de ogen uit, en in die tijd is het niet anders. 'De edelen moet niet denken dat ze beter zijn en meer mogen dan het gewoon volk'. Hun versterkte kastelen werken in als rode lappen op een stier. 'Ten oorlog aan de kastelen, vrede aan de gewone huisjes'. Bendes van woedende mensen trekken er op uit en veranderen versterkte woningen, kastelen en hofsteden (maisons de plaisance) in bloedbaden. Een gealarmeerde graaf Lodewijk roept…

View More