Tag Archive: parochies

Het tornooi van de witte beer

  1 day ago     60 Views     Leave your thoughts  

De jaren glijden voorbij. We arriveren nu al weer op een 5 mei van het jaar 1422. Opnieuw bij het steekspel van de Witte Beer. Deze keer trekt Jacques d'Ongereede aan het langste eind en wordt hij de nieuwe forestier. Hij krijgt de 'beer', terwijl Jacques Geerolf en Jacques vander Beurse 'den spiet en den hoorne' krijgen. In Ieper komen de begijnen terug in hun klooster wonen dat tijdens de grote oorlog helemaal verwoest en verbrand werd. Tot aan het jaar 1429 krijgen we niet veel meer te horen dan wat verslagen over adellijke tornooien. Ik laat de trofeeën aan…

View More

Tussen Woumen, Esen en Diksmuide

  3 weeks ago     53 Views     Leave your thoughts  

De burggraaf van Dixmude is een diepgelovig man. In die tijd geloven de mensen er rotsvast in dat ze met de schenking van geld en voordelen hun hemel kunnen kopen. Diederik VIII van Dixmude doet in elk geval flink zijn best. In 1242 geeft hij vrijstelling van het betalen van wijntienden aan de abdij van Aulne tot 'lafenis van zijne ziel en van die zijner voorouders'. In 1233 is er in Duitsland een ketterij ontstaan door de Stodingers. Paus Gregorius IX verzoekt de christelijke mogendheden om de nieuwe ketterij te bevechten en het omsingelde klooster van Bremen te ontzetten. Diederik…

View More

De zwijnefruute is voor mijnheere paster

  6 months ago     271 Views     Leave your thoughts  

Van bier, kerken en pastoriestellingen, Dat de Vlamingen bierdrinkers zijn is een algemeen bekend feit, en dat het bier van in de oude tijden een bron van inkomsten was voor de heren van het gewest en een te waarderen steun voor de stedelijke financiën kunnen we ondermeer lezen in het werk van J. Penninck over'Het Bier te Brugge'. In diezelfde studie wordt eveneens de opmerking gemaakt dat de pastoors nooit kwaad spraken over de fabricanten van het bier; de brouwers. Ze gaven er integendeel de stamineebazen en de drinkers duchtig van langs. Wat echter niet vermeld wordt is dat dezelfde…

View More

De Poperingse zondagsscholen

  1 year ago     501 Views     Leave your thoughts  

Het gaat geweldig goed vooruit met mijn nieuw hoofdstuk over Poperinge tijdens de geuzentijd... Nog een dag of tien en de nieuwe episode zal af zijn. Voor wie ongeduldig is alvast onderstaand fragment zoals ik het nog vanmorgen heb geschreven. Opgepast: de inkt is nog warm...   Dat nogal wat jongelui in de Westhoek zich in die periode overgeven aan hooliganisme en baldadigheid heeft veel te zien met hun opvoeding en opleiding. Onder de Poperingse huisgezinnen zal er wel een groot aandeel klootjesvolk wonen, ongeletterde stakkers die zich als primitieven gedragen. Het stadsbestuur grijpt in en neemt maatregelen om het niveau…

View More

Boitshoucke en ‘s Heerwillemscapelle

  2 years ago     432 Views     Leave your thoughts  

Beschrijving van Boitshoucke en 's Heerwillemscapelle Algemeen overzicht: Boitshoucke, voormaals afhankelijk van de Noordvierschare van Veurne, is een klein dorp, gelegen in Veurnambacht, tussen Pervijze en Nieuwpoort. Oudtijds droeg deze plaats de naam van Boykenshouck, zoals men leest in een pauselijke brief van Clemens III. Dit stuk behelst een naamlijst van kerken, zoals van Boykenshouck, enz., welk patroonschap^aan de abdij van Sint-Nikolaas te Veurne toebehoorde. Volgens de schrijver Petrus De Waghenare, monnik van de abdij van Sint-Nikolaas te Veurne, maakte dit dorp errtijds deel van Wulpen. Hij voegt erbij dat het in 1190, van de moederkerk afgescheiden en tot een…

View More

Oorlog in het Westland

  3 years ago     501 Views     Leave your thoughts  

De meest notabele keurbroeders worden opgeroepen Het water van de vestingen is veel te ondiep sinds de Engelsen in 1383 die op enkele plaatsen gedempt hebben. Het stadsbestuur vraagt het magistraat van Veurne-Ambacht om bij te dragen tot het uitdiepen van hun vestingen. Enfin, ze vragen een financiële bijdrage. In Veurne vinden ze hun vraag terecht, want als er oorlog is, dan zijn de buitenpoorters er als de kippen bij om zich binnen de muren in veiligheid te brengen. Het magistraat van Veurne-Ambacht reageert positief op de vraag van Veurne. Er wordt een algemene vergadering gehouden met de voornaamste keurbroeders…

View More