Terug naar Vlamertinge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       10 months ago     326 Views     Leave your thoughts  

De toestand in Vlamertinge

Iemand die in het begin van de oorlog naar Frankrijk gevlucht is en nu maar pas naar de gemeente terugkeert, kan zich moeilijk een gedacht vormen van de ellendige toestand waarin de terugkerende bevolking verkeerde na de aanval van 28 september 1918.

Met begin oktober 1918 kwamen er reeds inwoners terug in deze verlaten en verwoeste streek. Dit getal groeide langzamerhand aan. De huizen of stallingen die er nog stonden werden met haast wat hersteld met hetgeen zij onder hun bereik vonden.

Het begin was moeilijk en lastig! Het was winter! Geen kolen, geen petrol, geen vlees, gebrek aan aardappelen, boter, melk enzoverder. Zonder te spreken van het gemis aan huisgerief, meubels, beddingen enz. Hoe menigmaal zijn er inwoners tot Abele, Watou en zelfs tot Roesbrugge geweest om brood!

En wat een hemelsbreed verschil nu tussen ons lekker wittebrood en het brood van toen. Het was toen meestal brood van geschoten tarwe of verhit meel gemengd met huttebonen of maïs, die als klijttebollen in de mond plakte of als keien op de maag bleven liggen.

Deze schaarsheid duurde zo tot omstreeks februari 1919 en van dan af aan begon de toestand langzaam te verbeteren.

De eerste terugkomers waren meestal mensen die heel de oorlog op de streek en in het gevaar gebleven zijn en dus om zeggen verhard waren om die ellendige en schaarse tijden met moed te doorstaan.

Tegenwoordig is het leven hier betamelijk, nog verre van in vredestijd, maar toch is het verschil overgroot vergeleken bij negen of tien maanden geleden!

Er ontbreken woningen, zoals overal. Tot heden staan er nog maar 3 tenten opgeslagen door het Albertfonds, maar met de dertig beloofde tenten wordt er toch vooruitgang gemaakt en is het te hopen dat binnenkort deze en nog andere tenten helemaal gereed zullen zijn.

Het zijn moeilijke tijden en er is nog heel veel te doen. Het is waar, maar het ijverig bestuur van de burgemeester Vande Lanotte mag doen hopen op een spoedige herleving van de gemeente.

‘De Poperinghenaar’ van 1919 – www.historischekranten.be –

 

vlam

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>