Uit de rechtbank van 1907

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , , ,      3 years ago     603 Views     Leave your thoughts  

Rechtbank van Yper. Op woensdag. Bruno Decock van Handzaeme, die op 22 october laatst een vest stool in de herberg ‘Het Lammetje” te Poperinghe, werd voor die zaak veroordeeld tot 4 maanden gevang: hij kreeg nog 3 maanden erbij omdat hij in de banbreuk was.

Camerlynck René van Poperinghe die hier in april 1906 op een zondagavond ruiten insloeg bij Henri Synaeve, Amand Verstraete, René Devos en dan een stadslantaarn aan stukken sloeg in de Westouterstraat, werd veroordeeld tot 8 dagen gevang en 5 maal 26fr of 8 dagen. De veroordeelde was afwezig, hij was gevlucht naar Frankrijk.

Emile Parret, herbergier te Poperinghe, had over eenighen tijd een reiziger bij hem laten overnachten zonder hem op zijn logementboek in te schrijven. Hij wierd daarvoor tot 15 frank boete veroordeeld. Parret verstak de zaak naar Yper. Dank aan de tusschenkomst van twee advokaten werd de straf gebracht op 10 frank.

De zaak Vansteene Leopold van Woesten, beticht onzeidge feiten bedreven te hebben met verschillende minderjarige kinderen van Woesten kwam woensdag ook voor de rechtbank. De uitspraak werd uitgesteld tot bij acht dagen.

Watou: het parket van Veurne is vrijdag morgen alhier afgestapt, ten einde over te gaan tot de ontgraving van het lijk der vrouw Antonia Merlevede, ‘t schijnt dat de vrouw vergift zou ingenomen hebben om vruchtafdrijving te veroorzaken en daardoor zou bezweken zijn. Zij nam het vergif in om 4 ure en stierf een uur later.

Yper: ter gelegenheid der kermis werd er zondagavond bal gehouden in de herberg ‘Au nouveau Vicinal’, Menensche steenweg. Drie kerels kwamen de rust storen met twist te zoeken tegen bakkersgasten. Rond middernacht verlieten deze laatsten de herberg om huiswaarts te keeren. Zij werden door de drie kerels achtervolgd. Nabij de Meenenpoort werden de twee groepen handgemeen. Een der bakkersgasten, Achiel Vincke, werd door een messtreek aan ‘t hoofd gekwetst en had kleederen doorkorven. De gekwetste moest door een geneesheer verzorgd worden.

Moord van Komen-ten-Brielen. Invrijheidstelling der vrouw Braem. Iedereen herinnert zich nog de geheimzinnige moord die hier op 28 september 1906 gepleegd werd. De pachter Victor Nraem, kwam van zijnen zolder toen hij door een geweerschot getroffen werd en op den slag doodbleef. Een onderzoek werd ingesteld en weldra vond men het wapen in het huis der moeder en men kwam te weten dat het Victors vrouw was die het geweer gekocht had. Beide vrouwen werden aangehouden. Weldra bleek het dat de moeder onplichtig was en na 14 dagen opsluiting werd losgelaten. Vrijdag 11 januari verscheen vrouw Braem voor den rechtbank van Yper. Na deze laatste ondervraging werd zij in vrijheid gesteld aangezien hare schuld niet kan bewezen zijn. De vrouw was sedert 30 september opgesloten. Zou dat nog eene moord zijn die ongestraft zal blijven?

Elverdinge. Belangrijke uitspraak. In December 1005 vergezelde Olivier, jachtwachter bij M. Thibault de Boesinghe. de jachtwachters van den Graaf de Laubespin op dezes gronden en loste twee schoten in de richting van een licht. Olivier dacht met wildstroopers te doen te hebben, doch, het waren de gebroeders Mouttou van Elverdinghe die een ronde deden om hunne velden te bewaken. Beiden werden gekwetst en Arthur bleef lang tusschen leven en dood Nu zijn beide hersteld maar Arthur zal zijn leven lang gebrekkelijk blijven. De garde Olivier werd veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. Na deze veroordeeling eischten de gebroeders Moutlon eene vergoeding aan den meester van Olivier. Het proces had gisteren plaats te Yper en M. Thibault de Boesinghe werd veroordeeld tot betaling van 6000 fr. aan Arthur en 300 fr. aan Michel Moutton.

Coxyde. · Een landbouwer, Jan Vannieuwenhuyze, 61 jaar oud, begat zich naar den stal, met een brandende petrollamp in de hand. Opeens struikelde de oudo man en viel, de lamp brak en ontplofte. Do ongelukkige, een brandende toorts gelijk, wilde vluchten, doch door vlammen omringd, stuikte hij terug op den vloer en vond een ijselijke dood. De arme man woonde alleen.

Uit ‘De Poperinghenaar’ van 13 januari 1907

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>