Valpartijen in Krombeke

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       9 months ago     292 Views     Leave your thoughts  

Onaangenaam bad

Camille Vanhalme was zondag op gezondheidswandeling per velo toen hij door een nauw wegeltje reed dat aan de boord van een put lag. Opeens viel de jongeling en hij plofte tot over de kop in het water en slijk. Verscheidene personen moesten hem ter hulp komen en uit de modder trekken.

Werkongeval
Donderdagnamiddag voerde Raymond Allewaert in gezelschap van zijn knecht Jérôme Dewulf een ton bier naar een hofstede. Bij het intreden van de kelder, gleed de knecht , die de voorste was, uit en viel. De ton viel op de trap en rolde van daar verder over een gedeelte van zijn lichaam. Hij klaagde van nogal hevige pijnen in de zijde.

Er werd aanstonds getelefoneerd naar de heer doktoor Dewulf van Poperinge die in twintig minuten tijd ter plaatse was en bestatigde dat het ongeval nog niet al te erg was en dat, met enige dagen rust, Jéoôme Dewulf zal hersteld zijn.

Drenkeling verlost

In diezelfde namiddag is er nog bijna een erger ongeval voorgevallen. Seraphin Cornette, oud 83 jaren, en die maar slecht te been is, bevond zich nevens een waterputje gevormd door een beek, toen hij opeens viel en in het putje rolde.

Gelukkig was er maar weinig water in, en dit was nog geheel bedekt met struikgewas. De man lag op de rug, maar kon zichzelf niet verhelpen. Hij begon luidkeels om hulp te roepen. Aan de overkant van de straat is er een smis die bewoon is door Cyrille Ganne. Deze jonge smid en gewezen karabinier die altijd in zijn smis tegenwoordig is omdat hij altijd overlast is van het werk, liep er naartoe. Niets anders dan zijn moed en zelfopoffering raadplegende spring hij zonder aarzelen het water in en trachtte de drenkeling uit zijn netelige toestand te verlossen.

Doch, omdat Cornette zich door zijn ouderdom niet kon verhelpen, was Ganne verplicht de hulp in te roepen van zijn schoonbroer, René Sockeel, een bakker. Deze jongeling, insgelijks vol moed, aarzelde niet om zijn hulp te verlenen en tot aan de knieën in het slijk te staan. In korte stonden werd Cornette dan op het droge gebracht. Zo elke daad van moed en zelfopoffering niet een beloning verdienen?

Uit ‘De Poperingenare’ van 1910 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>