Velokoers in Haringe

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     574 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos velokoerse t’ Haringe en Camieltje Tuube reed oek weere mei.

Wien da Camieltje Tuube wos? .. Héwè, dat wos ‘t zeuntje van Gusten Platteboone van Haringe zelve, maar olleman zei Camieltje Tuube dr tegen omdat er oltijd twee tuuben op zijn rugge gebonden waren als ‘n in de koerse reed, tegen dat’n plat viel.

Camieltje wos maar van simpel ofkomste en koste ‘t hem niet permitteeren van hem te laten bezorgen gelijk veele andere koereurs Hij moeste zelve z’n plan trekken met ravitaillement en geheel den santeboetiek. Dat wos olie jaare een groote affaire dien zundag van de velokoerse, bezonderlljk op de plaatse : ol de trapoo’s hingen uut, d’r stoeg è peerdemanège waar dat ol de schoolejoengens hulder geld kosten vertuurluuten en è kleen frietkraamtje tegen dat den eenen of den anderen grooten honger kreeg of è keer ‘t lief wilde trakteeren, en in è groote ijdel plekke in den hoek van de plaatse nog è tente waar da je twee drie soorten bier koste krijgen maar dat wos meest voor d’oudere gasten, ‘t En wos ook geen miraakel of wos er daar stief veele volk.

Filemon de garde moeste ferme zijn autoriteit voor den dag haalen om geheel dat spektakel è beetje konvenaabel te doen marscheeren. Iedere keer dat de koereurs deur de plaatse moesten wos ‘n met zijn armen omhooge en z’n schuifelet in z’n mond ol de meugelijke maneuvers aan ‘t uutvinden … kwestie van de menschen è beetje bachten den draad te kunnen krijgen waarmei dat de route ofgesponnen wos.

Maar ‘t wos in de voorlaatste ronde dat ‘t spel in duigen viel. ‘t Kwam daar è bende of van ollezins twintig koereurs ols Bobbie den grooten doghond van beenhouwer Slabbink die niet è beetje sportief wos opgebrocht en vierkante zlln slaffers vaagde aan geheel de koerse, op de reuke van dat frietkot op z’n duust gemakken de straate dweerste om te kijken ols er daar nieten te profiteeren wos.

Hij kwam vaneigens djuuste in die bende koereurs uut en de die rabbelden olle twintig kul over kloefen op een hoop.

‘s Anderendaags leien z’oltegaare te Poperinge in de klinieke in è groote zaale. Ze waren van den eersten tot den laatsten bewonden van kop tot teen zoodat je niemand ‘n koste verkennen.

Den eersten die ‘s nuchtends op visite ging dat wos de paster van Haringe om te kijken hoe dat ‘t wos met Camieltje Tuube, zijnen parochiaan.

Ja. zei maseur Clementine… In de situwatie da ze zijn… je gaat gie moeten zelve uutzoeken wei… ik ‘n kunnen niet zeggen waar dat ‘n legt…
En de paster ging van d’eerste keer tot bij ‘t elfste bedde..en m’n ziele..’twos Camieltje.

Maar Meneere paster toch, vroeg maseur, hoe is ‘t Gods meugelijk … da je gie alzoo van d’eerste keer dat gewaare wos?

‘t Is stief simpel… zei de paster.. Camieltje ‘n wos nooit in de tien eerste.

SJORS in De Ijzerbode van oktober 1972

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>