Verschrikkelijk ongeval in Dranouter

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     1714 Views     Leave your thoughts  

Dranoutre

Een schrikkelijk ongeluk is woensdag avond rond 10 ure vorengevallen in de woning der echtgenooten Charles Vandromme-Thibaut herbergier en aannemer in de ‘DRIE KONINGEN’.

De vader der echtgenote M. Basil Thibaut, 62 jaar, woont met zijne kinders meê. Hij sliep met het zoontje Omer, 2 1/2 jaar, op de vouwte.

Nauwelijks waren zij te bed, toen boven hun hoofd eene ribbe der zoldering brak, waarop 6.000 kilos cement in zakjes lag, en geheel het gewicht met schrikkelijk gekraak naar beneden stortte op den ongelukkigen grootvader en kleinkind.

De schok was zoo geweldig dat de schoorbalken der keldering braken, zoodat de twee personen met bed en al in den kelder terechtkwamen en bevolven waren onder de zakjes cement.

De echtgenooten Vandromme kwamen op ‘t gerucht toegeloopen en poogden de ongelukkige slachtoffers te redden, maar helaas! De grootvader was reeds dood en toen met he mannetje van tusschen de puinen uithaalde, gaf het nog een snik of twee. Men paste het seffens de kunstmatige ademhaling toe, maar te laat, de kleine, het eenig kind der echtgenooten, was ook gestorven.

De droefheid van den vader en de moeder die in bedenkelijken toestand verkeert is onbeschrijfelijk. Basil Thibaut was den 17 september 1845 geboren. Het parket van Yper, samengesteld uit de Heeren Schram, procureur des Konings, Vandaele, onderzoeksrechter en een rechtsgeleerde geneesheer, is donerdag namiddag op de plaats der ramp gekomen en rond 7 1/2 ure vertrokken.

De begraving der twee ongelukkige slachtoffers heeft morgen zaterdag ten 9 1/2 plaats.

Uit het Nieuwsblad van Yperen en van het Arondissement van 8 juni 1907 (www.historischekranten.be)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>