Verschrikkelijke misdaad in Geluwe

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     476 Views     Leave your thoughts  

Schrikkelijke misdaad te Geluwe

Men zal zich nog herinneren de schrikkelijke misdaad, gepleegd op de avond van 14 januari, langs de steenweg van Geluwe naar Dadizele, op Delrue, werkman in de gaz te Menen. Deze voorbeeldige werkman, vader van zeven kinders, werd op weg naar zijn huis, rond 7 uur ‘s avonds, verraderlijk aangevallen en ‘s anderendaags dood gevonden in de sneeuw, rechtover de Grote Jezus, en dat om hem zijn loon te ontrukken, de arme som van 41 frank, de vrucht van veertien dagen zweten en zwoegen, het karig brood voor zijn vrouw en kinderen. De dader van dit afgrijselijk schelmstuk was onvindbaar.

Woensdag laatst, in de namiddag, kreeg de bevelhebber van Menen een depeche van Kortrijk, met bevel om een zekere Henri Bolle aan te houden. Deze laatste werkte als dagloner bij de landbouwer Valcke, aan de Kortrijkpoort te Menen. Daar werd hij aangehouden door de gendarmen en ten 5 ure ‘s namiddags in het gevang van Menen opgesloten.

Henri Bolle viel bijna ineen van schrik als men hem aanhield. Hij beefde als een riet, en nochtans is hij een kloeke kerel, zeer groot van gestalte, uitermate sterk, bars en woest. Hij is een gewezen soldaat van 24 jaar, bij de kanonniers te voet in het garnizoen van Antwerpen. Bolle was een gebuur van de arme Delrue; hij was afgekomen van den troep in december laatst, zonder een cent op zak, en na de moord op Delrue heeft hij gedronken en veel geld verteerd. Men had toen wel enige vermoedens op hem, maar toch geen zekerheid.

Naar het schijnt had Henri Bolle voor enige tijd aan een zekere Bostyn, zijn makker en gezel, verteld dat hij de moord op Delrue gepleegd had en daarbij nog veel omstandigheden opgegeven, alzo dat hij op Delrue maar 38 frank gevonden had in plaats van 41 zoals men zei. Dat was echt want men heeft nog drie frank verloren gevonden in de sneeuw bij het lijk van Delrue.

Bostyn heeft dat langs verzwegen, tot dat hij eens aan zijn broer die veldwachter is in Geluwe, verklaard heeft dat hij de dader van de moord op Delrue kende, maar dat hij hem niet wilde noemen.

De veldwachter zocht zijn broer te overhalen om de naam van de dader te verklaren en omdat hij dat bleef weigeren, heeft hij hem gebracht tot bij de burgemeester van Geluwe, dinsdag laatst. De burgemeester heeft proces-verbaal gemaakt van die zaak en Bostyn naar Ieper gezonden waar hij voor de onderzoeksrechter Vandaele verklaard heeft al hetgeen Henri Bolle hem wegens die moord verteld had.

Daarop werd Henri Bolle woensdag op zijn werk aangehouden en donderdagmorgen om 6u30 naar Ieper overgebracht, geboeid en gekoord, onder begeleiding van gendarmen.

Donderdag werden rond de dertig getuigen van Geluwe per depeche geroepen bij de onderzoeksrechter van Ieper om er onderhoord en geconfronteerd te worden met Bolle. Hij zou verklaard hebben dat hij gezegd had aan Bostyn dat hij de dader was, maar dat hij dit maar gezegd heeft omdat iedereen te Geluwe hem aanzag als de dader van de moord.

De opschudding is groot te Geluwe en in gans de omtrek, want die moord is wraakroepend, iedereen wenst en eist dat de dader gekend zal worden en zijn wel verdiende straf zal ontvangen.

PS: Bolle blijft aangehouden te Ieper. Het onderzoek gaat verder.

Uit ‘Het Weekblad van Ijperen en het arrondissement’ van 23 september1893
www.historischekranten.be

1893-1

1893-2

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>