Vier kinderen verbrand in Ploegsteert

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     419 Views     Leave your thoughts  

Drie doden
De gemeente Ploegsteert is zondagavond in opschudding gebracht geweest door een vreselijk drama, die het leven heeft gekost aan drie zusjes en die misschien ook de dood naar zich zal slepen van een vierde kind.

Het drama
Vrouw Bartier-Bugenne, landbouwster, wonende op het gehucht ‘Kleine Brug’ te Ploegsteert, had zondag in de vooravond per velo een kleine boodschap gedaan naar Nieuwkerke, en voor het terugkeren haar acyteleenlantaarn aangestoken.

Thuis komende rond 9 uur, wilde ze haar velo tegen de muur zetten in de keuken waar haar vier kinderen aan het spelen waren. In het halfduister had de vrouw er niet op gelet dat een kruik die twee liter petrol bevatte op de grond stond en ze stuikte deze omver.

Het noodlot wilde dat de lantaard verbrijzeld werd en het vuur meedeelde aan de petrol. De vrouw liep buiten om een natte dweil, denkende daarmee de vlammen daarmee te kunnen uitdoven. Maar ongelukkig genoeg was het geheel anders: de samenkomst van de acyteleenlanteern met de natte dweil vormde een vergiftigend gas die door de brandende petrol in vlam schoot en een ontploffing veroorzaakte.

Op enkele ogenblikken tijd vatten de kleren van de vier kinderen vuur. Ze werden daarbij nog verstikt. De moeder liep dan haar ongelukkige kinderen ter hulp en rukte hun brandende kleren van het lichaam. Ze nam eerst het kleinste dochtertje, Rachel, en ging het buiten in een kuip met water steken. Dan haalde ze haar drie andere kinderen uit de vuurpoel en gelukte er met bovenmenselijke kracht er in om de vlammen op de mesthoop te doven.

De vrouw bekwam hierbij zelf erge brandwonden aan de handen en de armen. Onmiddellijk werden drie geneesheren verwittigd, die spoedig ter plaatse kwamen. Het waren de doktoors Thierry van Ploegsteert, Vanuxem van Nieppe en Toffart van Frelinghein. Ondanks de beste zorgen zijn drie van de kinderen maandagnamiddag aan hun ijselijke wonden bezweken. Rachel; 4 jaar, Cécile; 7 jaar en Madeleine; 8 jaar.

De ontploffing heeft ook veel stoffelijke schade veroorzaakt. De meubelen van de keuken zijn erg beschadigd en al de ruiten werden verbrijzeld.

De toestand van het vierde slachtoffer
Het gerucht was donderdag in omloop dat Germaine, het vierde slachtoffer en de oudste van de meisjes (11 jaar) ook bezweken was. Het kind heeft brede en diepe brandwonden bekomen aan de rug en de handen. Het vlees valt in stukken ervan. Het aangezicht is ook verbrand, maar zo erg niet. Omdat dit meisje kloeker is, heeft ze tot nu toe haar verschrikkelijke pijnen kunnen verdragen, maar de geneesheren die haar verzorgen kunnen nog geen uitspraak doen over haar toestand die nog altijd onrustwekkend is. Men wanhoopt toch niet het kindje te redden.

De begrafenis van de drie slachtoffers
Donderdag had de aandoenlijke begrafenis van de drie slachtoffers plaats. Veel personen van de gemeente en van het omliggende hadden er aan gehouden om hun deelneming aan de zwaar beproefde ouders te getuigen. Omdat de hofstede van M. Bartier op ongeveer drie kwart uur van de kerk gelegen is, werden de drie schrijntjes per wagen tot aan de gemeente gebracht. Daar namen een twintigtal in het wit geklede meisjes de lijkbaren op en de stoet trok langzaam kerkewaarts.

Voorop de schoolkinderen en dan de schrijnen van de drie meisjes, het jongste aan het hoofd. De vader, begeleid door zijn twee schoonbroers en de heren van de gemeenteraad volgden hem. Een onzeggelijke ontroering stond op ieders aangezicht te lezen bij het voorbijtrekken van de drie kleine slachtoffertjes die men gewoon was ‘s zondags altijd samen naar de kerk te zien gaan en die nu op zo een verschrikkelijke manier aan de liefde van hun ouders ontrukt waren.

Het was wenend en snikkend dat de menigte de kerk binnentrad. Deze was weldra proppensvol en menige personen die hun ontroering niet meester konden, werden onpasselijk en moesten naar buiten worden gedragen. Op de doodzantjes die aan de offerande werden uitgedeeld stond het volgend droevig opschrift:

‘Ter zaliger gedachtenis der drie geliefde kinderen, Madeleine-Elisa Bartier, geboren te Ploegsteert de 22e november 1898; Cecilia-Amelia, geboren de 7de november 1901 en Rachel-Louisa, geboren de 25ste november 1904, op dezelfde dag, 4 mei 1908, aan de liefde van hun ouders ontrukt.’

Na de dienst werden de lijkkisten naar het kerkhof gedragen en men liet ze zinken in drie kleine putten nevens elkander gegraven. Toen de priester het laatste gebed opgezegd had, was het een zeer aangrijpend toneel om de onuitsprekelijke droefheid te zien van de vader, die ondersteund door zijn twee schoonbroers, mr Alphonse en Désiré Bugenne, een laatste vaarwel ging zeggen aan ieder van zijn drie dochtertjes. De menigte ging diep geschokt en ontroerd uiteen.

Het onderzoek
Het parket van Ieper is ter plaatse afgestapt om een onderzoek te doen over deze verschrikkelijke gebeurtenis die in heel het land met grote ontroering is vernomen geweest.

Uit de Poperingenaar van 1908 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>