Vishandelaar gaat vrouw te keer

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       4 months ago     167 Views     Leave your thoughts  

B.A., viskoopman, door zijn vrouw verlaten, ontmoette deze donderdagnamiddag in de Diksmuidestraat en ging haar dadelijk te keer. Omdat hij gendarmen zag opkomen, sprong hij op zijn velo en vluchtte ijlings weg. Wat later werd hij geknipt door politieagenten en naar den amigo geleid waar hij de nacht mocht overbrengen. Proces verbaal werd tegen hem opgemaakt.

Zaterdagnamiddag waren enige bedronken jongelingen van Zonnebeke een herberg op het oud oefenplein van de soldaten binnengegaan en eisten er drank. Daar ze het gevraagde geweigerd werden, begonnen ze twist te zoeken en dreigden ze heel de herberg kort en klein te slaan. De eigenaars, terecht bevreesd, telefoneerden naar het politiebureel, van waar de mannen al dadelijk toesnelden en juist op tijd waren om verdere dwaasheden te voorkomen. Twee van de jongelingen werden naar een amigo geleid en kregen ‘s anderendaags nog een proces-verbaal mee.

Georges Huyghebaert, voetballiefhebber, oud 23 jaren, wonende in de Pennestraat was zondagnamiddag met zijn club naar Bissegem vertrokken om er een match te spelen. Tijdens het spel kreeg hij van een mededinger en nog onbedacht een stoot met de elleboog in de linkerzijde en gevoelde zich ongemakkelijk. Met omzichtigheid werd hij naar het gasthuis van Ieper gevoerd waar hij om zes uur toekwam. Na onderzoek werd er bestatigd dat de linkernier gescheurd was en dat een heelkundige bewerking zich bij hoogdringendheid opdrong. Zij werd dan ook met welgelukken gedaan. De toestand van de ongelukkige is zeer voldoende.

Een zekere Dobbelaere, Fransman, tegen wie een uitdrijvingsbevel uitgevaardigd werd, was een herberg op de grote markt binnengegaan. Hij werd er door binnenkomende politieagenten herkend en werd aangehouden en in ‘t droog gebracht om ‘s anderendaags aan de rijkswacht van zijn land overgeleverd te worden.

Uit ‘De Poperinghenaar’ van 10 november 1929
www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>