Vladslo: oude en nieuwe vragen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     1310 Views     Leave your thoughts  

Beste Biekorf, alle vrienden van onze West-Vlaamse streken hebben uw wederverschijnen hartelijk begroet. Wanneer komt nu het ‘West-Vlaams Archief’? Veel liefhebbers van lokale geschiedenis vinden anders noch tijd noch boeken om hun weetlust te voldoen. En velen toch kregen gaarne wat te lezen over een of ander dorp of stad.

Alzo is mij persoonlijk mijn geboortedorp Vladslo altijd een raadsel gebleven.  Vooreerst de naam of beter de namen. Want men zegt en schrijft Vladslo, en men zegt maar schrijft nooit Vlaslo en Vladjeele. Iemand heeft me nog gevraagd of ik misschien in Polen geboren was.

‘Vlad’ zal wel vlakte of drooggekomen land betekenen nabij het lo of bos. Of zou ‘Vlad’ een eigennaam zijn waarbij, in de tweede benaming ‘Vladjeele’, de Frankische seele, zeele of djeele werd bijgevoegd?

Nog kind zijnde, hoorde ik altijd zeggen dat de zee kwam tot bij Vladjeele en als wij ievers op een stuk land mosselschelpen vonden, dachten we het levend bewijs daarvan ontdekt te hebben.

Terloops stip ik voor de folklore aan dat, als we te Vladjeele speelden met zeeschelpen, we de geribde altijd ‘stiers’, en de effene ‘veerzen’ noemden.

We vonden ons versterkt in onze mening dat de zee vroeger tot hier kwam als we in de kapelle van Eessen daar als ex-voto aan het gewelf een schone driemaster zagen hangen. Slechts later las ik dat inderdaad een zeegolf, de Ijzergolf, zich voor de jaren 1000 tot hier uitstrekte en dat Diksmuide een zeehaven was tot het einde van de 12de eeuw.

Welk is de betekenis, oorsprong en geschiedenis van het Vladslo-Ambacht? Wie zou er mij bescheid geven over het kasteel of hof van Vladslo? Heeft het niet gestaan nabij herberg of wijk die nu nog het Vladslohof heet? Stond er vroeger geen kasteel waar nu het kasteel ‘Ter Heyde’ staat?

Waar precies woonde Walter van Vladslo, de ridder waarvan de geschiedenis spreekt? Wie kan inlichtingen geven over de hofstede Tryhou van voor 1914, die merkwaardig ouderwets was en waarvan men vertelde dat er Tempeliers op gewoond hadden en dat ze met de kerk in verbinding stond door een onderaardse gang?

Voor 1914 bezat de kerk een zeer Romaanse toren, merkwaardig gesneden beeldwerk en schilderijen. Ik heb nooit geweten wat de schilderij van het hoogaltaar betekende. In een hoek, nevens O.L.V. altaar, lag pastoor Van Male begraven en zijn zerk zei van hem dat hij was ‘historicus et poëta,..’ Zijn voornaamste werk, een geschiedenis van Vlaanderen, heb ik gelezen, maar wat zijn gedichten betreft, dat moeten dingen geweest zijn ‘à la Sidronius Hosschius”, die voor 1914 te Merkem op de parochiepompe stond en die de mensen daar onbeschaamd ‘Citroen’ heetten. Om het kort te maken, het is jammer dat de schriften van pastoor Van Acker zaliger (ook een wondere man) in 1914 verloren gegaan zijn. Het schijnt dat hij goed gedocumenteerd was over de geschiedenis van Vladjeele.

K.S. (uit  Biekorf uit 1946)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>