Vlamertingse aantekeningen uit 1765-1766

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       6 months ago     180 Views     Leave your thoughts  

Aantekeningen gedaan ten jare 1765-1766 door een inwoner van Vlamertinge.

De winter is nat, winderig en zonder grote vorst geweest. Op 22 februari, dag van de meeste koude was de barometer 7,5 graden beneden 0. De meeste hitte, op 24, 25 en 26 augustus, was 28 graden boven 0.

Het heeft van april tot augustus bijna niet geregend, immers niet genoeg om de landen te blussen. Op 6 augustus heeft het wat geregend en op de vier volgende dagen is er met donder en bliksem veel regen gevallen. Op 11 en 12 augustus begon het koren dat plat lag, sterk te schieten. Men heeft er veel moeten kapellen.

In het begin van dit jaar gold de tarwe van 13 tot 14 Parijse ponden per Ieperse zak en de andere granen naar evenredigheid. De hoppe gold 10 Franse kronen per honderd pond.

In de maand augustus gold de tarwe van 16 tot 19 pond per zak Ieperse maat, de bonen van 12 tot 15 pond per zak en de andere granen naar evenredigheid. De hoppe werd verkocht van 10 tot 21 kronen per 100 pond. Tot aan de oogst was er weinige apparentie van hoppe te doen.

De boter gold 17 stuivers per pond. Met de regen is het fernijn gedood en de hoppe heeft nog wat opgebracht.

Er was grote armoede onder de beesten, bijzonderlijk in Veurne-Ambacht, waar er schaarsheid was van gras en van water. De beesten weren aan kleine prijs verkocht maar de paarden waren zeer duur. De jonge varkens waren zo goedkoop dat men niet wist of men er geld wilde voor bieden. Een zwijntje van 4 tot 5 maanden werd verkocht voor 2,5 gulden. Het koolzaad gold van 13 tot 14 ponden per Ieperse zak.

In december heeft men kleine vorst gehad omtrent 10 dagen lang, zodat men op het ijs heeft kunnen lopen. De zaaitijd was zeer voordelig en begunstigd door het droog weer. Tot februari 1766 waren er schier geen putten of grachten vol water.

Op 24 december is het weer beginnen vriezen tot de 23ste januari van 1766. Op 30 december sneeuwde het omtrent één voet dik. Het dreigde te dooien op 12, 13 en 14 januari 1766 maar het heeft met een zuidenwind blijven vriezen tot op 23 januari.

De dooi duurde tot O.L.V.-Lichtmis wanneer het sterk regende. De volgende nacht hernam de vorst en sneeuwde het vier dagen lang met een zure oosterse wind. De 8ste februari 1766 is het opnieuw beginnen dooien, het regende vier dagen lang.

De zomer van 1766 was zeer nat, het regende omtrent dagelijks. De oogst was zo overvloedig dat men nooit zo veel schoof heeft gezien, maar het graan was klein en niet overvloedig; het gaf maar één frankaart van het honderd. Het hooi en fourragie waren er in overvloed.

Van na de oogst tot aan het einde van het jaar heeft het bijna niet geregend. Het water was raar om te krijgen. Het koren gold in januari van 17 tot 20 ponden voor een Ieperse maat. De haver was goed voor 10 ponden, de bonen van 10 tot 11 pond per zak. De boter van 6 tot 7 stuivers per pond.

Van augustus tot november werd het koren verkocht van 16 tot 20 pond en in november en december van 13 tot 15 pond. Alle bestialen zijn buitengewoon duur geworden, zelfs de zwijnen. Het jaar 1766 was een slecht vlasjaar. Het vlas was zeer duur. Het koolzaad gold van augustus tot november van 15 tot 16 ponden per zak. De hoppe gold in november van 26 tot 32 pond per 100 pond.

In augustus, september en oktober werden er dagelijks granen opgekocht. Het volk dat hiervoor misnoegd was wilde de graanopkopers plunderen. Iets wat gebeurde in Steenstraete, Elzendamme en Roesbrugge. Enkele van de oproermakers werden kort gestoken en de beroerten werden gestild.

Uit de krant van 1857 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>