Voor boer en tuinder

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     529 Views     Leave your thoughts  

Voor boer en tuinder

– andjoen : ajuin.
– boerof : boerenhof, boerderij.
– bijze : (fikse)regenbui.
– bleek : grasperk of stuk weide om wasgoed te bleken.
– blomme : één bloem, bloem of bakkersmeel.
– blomm’n : bloemen.
– boekee : bouquet(Frans), ruiker, bloemenruiker.
– bosirde : bosaarde, teeltaarde.
– burm : berm, dijk.
– dusstpoot’re : duizendpoot.
– ensebloar’n : bladeren van de paardebloem.
– fernijnt : venijn, ongedierte op planten.
– groan : graan, verzamelnaam voor o.a. tarwe, rogge, haver of gerst.
– groensle : groenten.
– gèsfakke : graszood.
– gèskant : graskant.
– inne : hen, kip.
– irreweet’n : erwten.
– kabuise : witte kool.
– kaf : omhulsel van een graankorrel, afval bij het malen van tarwe.
– kattesteirt’n : lupinen.
– kenijnekeutle : konijnen uitwerpsel.
– keuneteet’n : konijnen voer.
– kuppuun’n : seizoen arbeid in o.a. noord frankrijk.
– kiekies : kuikens.
– kieste : kiem, gezwel.
– klokkinne : moederkip.
– kloeffezoad : klompenzaad (nep, bestaat niet), was o.a. het onderwerp voor een 1 aprilgrap.
– kobbenette : spinneweb.
– koeir’n : koren, voksnaam voor graan.
– koekoeksnotte : boomhars.
– koesjebak : met glas afgedekte bak om gewassen te kweken, kleine serre.
– krieke : kers, kriek.
– kruit : onkruid.
– kruijen : onkruid wieden.
– kastajjen : kastanjes.
– kwabbie : pasgeboren vogeltje, uitzakkend huidoverschot.
– liszeke : grasspriet.
– lokkedissie : hagedis.
– los : aardenweg.
– meeszukke : meesje.
– meuzie : mug.
– mis : meers, weide.
– mirloan : merel.
– miedauwwisse : buigzaam twijgje, grondstof voor mandenmaker.
– mien’n : bladluizen, klein ongedierte op planten.
– niewe petat’n, iesterleeg’n : vroege aardappelen, eesterlingen.
– noarink : haring.
– puut: kikker.
– noot’lirre : notelaar.
– oane : haan.
– ogge : haag.
– oliedoppre : nachtvlinder.
– ommedoen : omspitten.
– petat’n roppen : aardappelen rooien.
– beddezjeker : paardebloem.
– piezekatte : kat(ki
– pimm’n : hardnekkig soort onkruid.
– pirdewachterke : witte kwikstaart.
– pirseboane : stokboon.
– ploeze : grasperk.
– pluussen, pluuoas’n : verwijderen van draadjes en toppen bij snijbonen.
– poatsiesplogge, muilplogge : mond en klauwzeer bij runderen, muilplaag.
– poeldekies : jonge legkuikens.
– pret : porei, prei.
– puidekop, puikopkies : kikkervisje(s),dikkopje(s).
– puiterek : kikkerdril, werd soms verward met het felgroene eendenkroos.
– rokk’n, rok’len : harken in de tuin.
– rokke : tuinhark.
– ruifle : grote schup.
– réke : rij.
– schulpe : schelp, schil.
– schoein weere : prachtig zweer.
– sildrie : selderij.
– slekke : slak.
– slekkeput : slakkenput, bekende waterpoel in het noorden van Waregem.
– smirlapprie : smeerlapperij, afval, vuiligheid, ongezonde voeding.
– spo : spade.
– stinkers : populaire kamille bloemsoort.
– purtie : partij, een stuk (landbouw)grond.
– stekveugle : sperwer uit de familie roofvogels en gieren.
– stekelbezie : kruisbes.
– stoppel : stoppelveld, afgemaaid tarweveld.
– strollebie : wesp.
– struupetie, koerepetie : strooienpop, ledepop in korenveld, vogelverschrikker.
– tettink : regenworm.
– teeg’gels : brandnetels.
– tes an ‘t smuik’n : er valt motregen.
– tes an ‘t smoer’n : er hangt veel mist.
– tronk, stronk : struik.
– vette : meststof.
– veuglemuite : vogelkooi.
– veizze : eenjarig rund.
– vlérik : vleugel.
– vore : groef.
– vorte plekke : rotte plaats.
– visle : vis.
– vuilkarre : vuilniskar.
– weelink : onverhard gaanpad.
– werelucht : bliksem.
– woormbesteekt : wormstekigheid op groenten en fruit.
– wortleeg’n : wortels van een plant.
– zuzemiene : jasmijn.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>