Vrouwen mogen niet fluiten

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     430 Views     Leave your thoughts  

Volksbijgeloof van lang geleden

– Wanneer men een koude rilling door al de leden voelt kruipen, wordt er gezegd: ze rijden over mijn graf.
– Als ‘t regent en ‘t zonneke schijnt, dan is ‘t in de Helle kermis.
– Twee messen over kruis leggen, voorspelt ongeluk.
– Wanneer een kind in ‘t vuur valt, dan moet men, voor aleer het kind er uit te redden, het brood omkeren, indien ‘t verkeerd ligt. Te Dendermonde en omstreeks maakt men met het mes een kruis op het brood.
– Ongelukkig in ‘t spel, gelukkig in ‘t huwelijk. Meest op ‘t kaarten toegepast.
– Hij heeft een mollenpoot in zijn zak, zegt men van iemand die in ‘t spel wint.
– Als de katten met hun rug naar het vuur zitten, zegt men: ‘t zal regenen.
– Wie lang de koorts gehad heeft, moet om ze kwijt te geraken, een strowis aan een boom binden op het ogenblik dat de koorts op komt, en dan lopen tot dat de koorts af is.
– ‘s Morgens druk, ‘s noens geluk, ‘s avonds min, dat heeft de spinnekop in.
– Een stoel ronddraaien, voorspelt gevecht.
– De schippers beloven geen vlees te eten op Paasdag, om van onweder op zee bevrijd te zijn.
– Het kittelen van de palm der hand, beduidt slagen krijgen.
– Te Veurne wil men op een vrijdag geen dienstmaagd huren. Deze mag ook op geen vrijdag in haar dienst treden.
– Een dode met de voeten, in steê van met het hoofd, vooruit, naar kerk of kerkhof dragen, is een schimp op het gedrag van den afgestorvene.
– De persoon, naar wie op een maaltijd de punt van een mes, dat met de sneê om hoog ligt, is gericht, zal in dit zelfde jaar trouwen.
– Twee personen, welke in gezelschap zijnde, op hetzelfde moment hetzelfde nieuws beginnen te vertellen, zullen tegelijk en op hetzelfde tijdstip trouwen.
– Kokend schotelwater beduidt dat de persoon, welke de schotels wassen moet, in geen zeven jaar zal trouwen.
– Een meisje die haar halsdoek scheef omhangt zou graag een weduwnaar voor man hebben.
– Met dertien aan tafel zitten is akelig. Hij die dan onder de balk zit, is een verrader. Van de dertien, moet er in dit zelfde jaar een sterven.
– Een meisje die haar kousenband verliest, laat weinig goeds nopens haar gedrag vermoeden.
– Lammeren zien als men wandelen gaat, voorspelt goed. Varkens en kraaien slecht. Kraaien over het vaderlijk dak zien vliegen, slechte mare, ongeluk.
– Pissebloemen. De kinderen blazen op de wolachtige stofjes welke op de bloemblaadjes volgen en vragen : hoe oud zal ik worden? Zo dikwijls als ze blazen kunnen zonder dat het laatste stofje er afgevlogen is, zoveel jaren hebben ze nog te leven.
– De maagd vraagt: ziet hij mij graag? Ja — een weinig — veel — niet. Het uitgesproken woord, wanneer ‘t laatste stofje wegvliegt, is het gevoelen dat zij in het hart van haar minnaar mag veronderstellen. Men handelt op dezelfde wijze met de pissebloem om te weten hoe laat het is.
– Vele mensen, wanneer hun been, hun arm, hun hand of hun voet slaapt, maken met de duim er een kruis over, om de zingelingen te doen ophouden.
– Andere, wanneer zij geeuwen, maken met de duim een kruis voor de mond, om dezelfde reden.
– Wanneer een verdronkene door een bloedverwant aangeraakt wordt, begint hij uit den neus te bloeden.
– Men kapt de bomen bij het klimmen van de maan, omdat zij niet zouden zweten, alias, om dat ze niet weer in hun sap zouden schieten.
– Als de eenden duiken, mag men zich aan slecht weer verwachten. Blaaskensregen voorspelt aanhoudende regen. De regen zal spoedig ophouden, als de kiekens schuilen.
– Als men het haar afsnijdt en het op een vuur van groen hout verbrandt, dan zal het haar nooit meer groeien.
– Men mag geen afgesneden haar op de straat werpen; het kan door een tovenares opgeraapt worden en dan staat men in gevaar, want die kan er door betoveren.
– Als iemand niest en het zegt niemand, God zegent u, dan heeft een toveres macht van diegene die niest te betoveren.
– Verliest een vrouw haar trouwring, dan zal zij spoedig door de dood of andersinds van haar man gescheiden worden.
– Men mag geen mes of schaar geven aan een vriend; de liefde word er door afgesneden.
– Kinderen mogen niet in een wagenspoor wateren; zij krijgen er rode oogen van.
– Men drage geen doodsbeen van het kerkhof met zich naar huis; de dode zou u zolang plagen, tot dat gij het op zijn plaats terug draagt.
– Werpt men een mes op de tafel en het valt toevallig op de rug, dit betekent een aanstaande bruiloft.
– Als de priester in de mis zich omkeert en orate fratres zegt, dan sluit hij de ogen dicht om de tovenaressen niet te zien, die dan al met de rug naar het altaar gekeerd staan.
– Gloeit een sprankeltje gelijk een sterretje onder aan de wiek van een brandende kaars, dit voorspelt onverwacht nieuws.
– Als er verscheidene zulke sprankeltjes rond de vlam stralen en gelijk een krans vormen, dan zal me triomf over zijn vijanden hebben.
– Wil men den duivel bezweren, dan moet er licht branden; in het donker gesproken, hebben de woorden geen kracht.
– De sterren zijn gaten in het welfsel van den hemel en de engelen kijken er door.
– Als een meisje geen honden lijden mag, zal zij nooit een goede man krijgen.
– Vrouwen mogen niet fluiten, Onze Lieve Vrouw die moet daarvan wenen.

Verschenen in het boek ‘Wodana’, Nederduitse oudheidskunde van 1843

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>