Vrouwenmode

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     358 Views     Leave your thoughts  

De koophandelskamer van het zuiden van Frankrijk heeft haar verlegenheid uitgedrukt over de schadelijke invloed van de huidige vrouwenmode – de spanrokken – op de nijverheid.

Het kleed dat twee jaar geleden 8 tot 11 meter stof vereiste, behoeft er thans maar 4 of 5 meer. Daarenboven worden de onderrokken, na eerst ook verminderd te zijn, thans bijna niet meer gedragen. Aldus worden duizenden meters minder stof gebruikt.

Dit veroorzaakte eerst een aanzienlijke overvoortbrengst van alle weefsels, maar bijzonderlijk voor het witgoed en de voering; en nu worden overal werklieden afgedankt.

Gij had er zeker nog niet aan gedacht dames, welk gevolg kan spruiten uit een gril, welke gij nu allen wil volgen, na hem eerst allen gelaakt te hebben? Omdat gij volstrekt wil aan kokers gelijken, heerst er grote verlegenheid in de nijverheid. Naarmate uw kleed verkort, verlangt de lijst van de gedwongen werklozen.

De toestand wordt vooral netelig voor de katoenweverij en de Kamer vraagt een ministeriële tussenkomst bij de grote kleermakers om te bekomen dat men goedgelukte kleren zou uitdenken waarvoor veel stof nodig is.

Zullen de aangewende pogingen lukken? Laten we het hopen, zonder er nochtans op te rekenen.

Me dunkt, ware het beter om rechtstreeks beroep te doen op de vrouwen, in naam van de gevoelens van menslievendheid.

Duizenden werklieden wachten, al zich de buik toeprangenend, dat de roben uitlangen en verbreden.

Allo, dames, een goede beweging!

mode

Uit ‘De Poperingenaar’ van 1911 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>