Waar zit de zeune?

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     386 Views     Leave your thoughts  

Meneere Klokke, den nieuwen paster van Steenvoorde ging, met dat ‘t dien uchtend goe weere wos, naar de schoole van den Buskant, om è groote ondervraaginge te doen en om è keer te kyken hoe dat ‘t stoeg met de kennisse van de joengens op gebied van religie.

‘t En waaren geen schriftgeleerden die daar weunden … en paster Klokke ondervond dat nog ollichte ols ‘n vroeg aan Thuurtje Tateraare om è keer z’n kruus te maaken.

‘In den naame des Vaaders en den heiligen Geest, Amen’, brabbelde Thuurtje.

‘Bèh’, … zei paster Klokke …’dat is entwot nieuws’.

‘Waar heb je gie dat geleerd?’ ….. ‘Van m’n mette’, … zei Thuur.

‘Ha … kyk’, … zei Meester Pennebak teegen de paster, om de situwaatie è beetje te verzoeten …’ het ventje is è weezekind en ‘t weunt tegaare met z’n peeter en metje’.

‘Ja’, zei de paster, ‘dat ‘n wil niet zeggen dat ‘n daarvooren zulke triestige paraabels moet uuteendoen’.

‘Horkt … ventje’, … zei de paster ….. ‘zeg gie maar da joen mette è keer tot aan de pasterie komt van ‘n avond’.

Zoodat Thuurtje ‘s noens met die maare thuuskwam.

Ko en Manse Tateraares weunden op è kleen doeningsken … met één koeibeeste … è zwyntje of viere .. en twaalf hennen … ‘t wos ol. Ze moesten scharrelen om ‘t ende van ‘t jaar d’r deure te krabbelen, en z’hadden op den hoop toe nog Thuurtje, ‘t zeuntje van hulder dochter, è weezekind, opgepakt. Ze klapten d’r van gelyk van hulder eigen kind; ‘onzen zeune’, zei Manse oltyd.

Je moet weeten dat er te Ko Tateraares olie jaare è zwyntje dood gedaan wos om in te leggen, en dat z’oltyd è beetje vlees droegen naar de pasterie … dat wos ‘n oude geweunte. Maar nu, met dat er è nieuwen paster wos, hadde Manse gezeid …’we gaan van gusten gebaaren wei … den nieuwen ‘n weet toch van nieten’…

‘ Het is garantie dien dikkop van è gebeur die ‘t gaan kommeeren is’, zei Ko …’maar wacht maar è keer … we gaan hem ‘n aardige neuze zetten. Weet je wuk, Manse … je verproopert gie joen è beetje, en gaat achter de vieren naar de pasters. We doen è beetje van ‘t zwyn in den netzak en ik gaan Thuurtje daarmei achterzenden. Je gaat ollichte hooren ols de paster van entwot weet. Thuurtje wacht aan den hoek van de kerke en ols ‘t nood doet je kunt hem roepen. Weet de paster van nieten … héwè je komt olle twee weere naar huus gelyk of da je deuregegaan zyt … en d’r is niemendolle gebeurd’.

Zoo gezeid … zoo gedaan … en Manse kwam toe te paster Klokke’s.

‘Ha, je zyt gie daar’, zei de paster … en ol kouten van ‘t eene en ‘t andere gerochte de paster aan de kwestie van ‘t geloove … en van de kerke en ol zulke dingen. ‘En … maar Manse’, vroeg de paster, ‘je kunt gie olgelyk joen kruus maaken … zeekers?’

‘Ba jaa’k gie … meneere paster’, zei Manse, ‘In den naam des Vaaders en ‘s heiligen Geestes, Amen’.

‘Ja .. is ‘t ol?’, zei de paster …en de zeune?, ‘waar zit den dienen…?’

‘Meneere paster’ zei Manse ….. ‘ie komt achter met è netzak sosiessen’.

Uit ‘Al weerskanten van de schreve’ – kluchten van Georges Candaele uit 1974

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>