Wantje Dedeyster van Ramskapelle

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , ,      2 years ago     519 Views     Leave your thoughts  

Wantje Dedeyster, boerin te Ramskapelle (Nieuwpoort) in de jaren 1870-80, was zulk een ferm vrouwmens dat zij alleen een zetel vulde waarin twee gildige mannen gemakkelijk plaats konden nemen: wanneer zij uit haar zetel opstond was men verplicht deze laatste van achter haar weg te schuiven, zozeer zat haar zwaar lichaam gewrongen, ‘s Zomers zette zij zich voor de koelte in de kelder op een bondel hooi.

Zij had zeven zonen, stuk voor stuk bonkige kerels. Meer dan eens gebeurde het dat zij gedaan hadden met vespreren (d.i. dat zij klaar waren met hun vieruurtje), toen zij even aarzelden, mekaar eens zonder een woord te uiten bekeken, en daarop op hun duizend gemakken nog een karrewiel van een brood binnenspeelden.

Op een zekere keer was moeder Dedeyster, die uit het Ieperse afkomstig was, met haar zeven zoons naar de kermis van Ieper Tuindag getrokken. Ze stonden samen met ander volk naar een herkuul te kijken, die zijn krachtpatserijen zou demonstreren. De herkuul vond zijn zwaai niet: ‘Madamtje, zei de herkuul tot vrouw Dedeyster en haar zeven zoons, gaat een beetje op zij, de mensen kijken meer naar u dan naar mij!’.

Wantje Dedeyster kwam te sterven, en timmerman Ko Soete zag zich verplicht de topzware kist met banden uit oordjesspijze (spreek uit: ortjespize), – dat is: uit koper, waarvan de kleine muntstukken of oordjes vervaardigd werden -, vast te maken. Geen middel om de kist door de buitendeur te krijgen. Men zag zich verplicht de vensterbank van de voute open te breken.
Het sjouwen van de kist uit de kerk tot aan het graf – het kerkhof ligt naast de kerk – vergde een vol uur.

Kasseileggers uit de Westhoek (Stavele?) die op de dag van de begrafenis daarvan getuigen waren, vertelden de volgende zondag in de herbergen van hun dorp wat ze gezien hadden en meegemaakt. Niemand kon het geloven.

Er kwamen weddingen van. De veldwachter werd naar Ramskapelle afgestuurd om bevestiging van het vertelde te bekomen. L.D.

L.D.

.

Uit Biekorf nr 76 (1975-1976)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>