We hebben u beet

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     428 Views     Leave your thoughts  

De kerk is een winkel

Van in de vroegste tijden hebben de geestelijken alleen voor hun eigen beurs gezorgd en altijd de onwetendheid van het volk benut. Een verlichte paus heeft zich nochtans daartegen verzet. Hij beoogde slechts het welzijn van het volk en volgde daarin trouw de leer van Christus.

En onze tegenwoordige priesters, wat doen zij nu? In 1252 vaardigde paus Innocentius IV een bulle uit aan de abt en het kapittel van de Sint-Maartenskerk te Ieper en ook aan al de geestelijken van deze stad en van Morinië. Nieuwpoort maakte eveneens deel uit van het bisdom van Morinië waarvan de hoofdzetel in Terwaan was gevestigd.

Innocentius drukte zijn verontwaardiging uit omdat men zekere sommen geld eiste voor de kerkgangen, de huwelijken, de lijkdiensten, enz. ‘Cette manière de faire’, zegt de bulle, ‘est une exaction déshonnête et intolérable’. Deze handelswijze is oneerlijk en onverdraaglijk. De paus verbood streng voortaan nog iets te ontvangen, uitgezonderd wat de gelovigen uit eigenbelang gaven.

Hetzelfde jaar hernieuwde paus Innocentius zijn verbod en gebood aan de bisschop van Morinië niet te dulden dat de schepenen of de burgers van Ieper voor deze maatregelen zouden gekweld worden door de geestelijken. Hij zette hen zelfs aan de priesters overtreders in de kerkban te slaan.

Hoopte de goede Innocentius IV wel oprecht de handel van de kerkdiensten te doen staken welke toen reeds al in de tempel van God was te doen staken?

Wat zou deze paus zeggen indien hij voor een ogenblik tussen ons kon terugkeren nu in 1892 om te bestatigen hoe de geestelijken overeengekomen zijn om de tarief van gebeden, sacramenten, inzegeningen en van de andere kerkgebruiken uit te breiden en te verdubbelen?

Wat zou hij zeggen indien hij zag dat er tegenwoordig vaandels, kazuifels, kaarsen, tapijten, gewijd water en kniebuigingen bestaan voor iedere graad van rijkdom? Dat alles gesteld is aan een vaste tarief, zoals in de winkels. Dat de rekening van een begrafenis een lijst is van artikelen. Dat die zwarte raven weigeren het geringste oremusje uit te stamelen wanneer er geen klinkende munt voorop kan afgedokt worden?

In 1349 heerste de zwarte pest over Europa. In Vlaanderen bracht deze ziekte ook verschrikkelijke verwoestingen teweeg. De geestelijken maakten het volk wijs dat het een teken van de goddelijke gramschap was. De vrees en de gedachte door openbare boeten toch maar de toorn van God tot bedaren te brengen deed een fanatieke sekte ontstaan: die van de geselaars.

Deze sekte had eigenaardige gebruiken. De leden zwegen altijd, sliepen niet in hun bed, baden 5 maal voor eten en ranselden zichzelf af ‘s morgens en ‘s avonds gedurende 33 dagen. Gekleed met lange mantels en een kruis dragende, liepen ze door steden en dorpen en ze deden menigvuldige bedevaarten.

Het is wellicht een allerdomst en heiligschendend gevoel om de opperheer te betichten van de schuld te wezen van deze voortdurende wraaknemingen. Er kon geen ongeluk gebeuren zonder dat de geestelijken verklaarden dat het door de vinger van God kwam.

Maar in deze ogenblikken van ontzetting verrijkten de kerken en kloosters zich geweldig. In de geldbundel van de priesters regende het goudstukken aan boetedoening want op die manier kon Gods toorn gestild worden en ook de gelddorst van de priesters.

Tegenwoordig is het nog altijd zo. Hebben we enkele maanden geleden niet gezien dat mits geld en andere offeranden aan zekere heiligen, men van de influenza bevrijd zou zijn? Heeft men ooit zulke ongerijmdheden gehoord?

Opgepast lezers! Laat u niet om de tuin leiden door zulke mannen. Het is Pasen en nu ook trachten ze met listen u zoveel mogelijk geld af te persen. Geef niets aan de langgerokten die met een valse glimlach op hun tronie zeggen als men hen een geldstuk geeft; ‘God zal ‘t u lonen’. Maar eigenlijk denken ze; ‘we hebben u beet, scheert ze maar!’

Uit ‘Het Weekblad van Ijperen en het arrondissement’ van 16 april 1892 (een liberale krant)
www.historischekranten.be

kerk1

kerk2

kerk3

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>