We staan in de gazette

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       4 months ago     246 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos dien zundagachternoene groote feeste op de Kafhoek in Izenberge. De vendels hingen overol uut en ‘t muziek speelde dat ‘t schouwe gaf! D’r waaren daarvooren ook twee bijzondere reedens. Ten eersten wos dat om Bertje van Tisten van Miete Kallootes te vieren. Dat ventje wos nog maar twaalf dagen oud en ie hadde de week voordien den eersten prijs gespeeld op zyn akkordeon in è grooten prijskamp te Brussel.

De tweede groote gebeurtenisse waarvooren dat er feeste wos op de Kafhoek, dat wos den doop van Miesten Wuppes tweeling.

‘Dien tweeling is op zyn eigen geen zulk è raariteit wei’, zei Miesten teegen Toone de kerkekoster achten den doop in ‘De Vlasbloeme’ waar dat ze den eerewijn dronken. ‘Maar ols je weet dat er thuus ol twee tweelingen rondloopen en dat er in ‘t geheele ol vijftien gasten op mien trouwboek staan, is dat olgelijk de moeite weerd om daarvan è feeste te maaken!’

‘Dat is zeker’, knikte Toone….. ‘dat zyn twee dingen die in de gazette moeten komen…. ik gaan daarvooren zorgen…. Tisten van Mietes heeft mien ol gevraagd om ‘t avond è portret te gaan trekken van zyn zeuntje met zyn akkordeon…en binst da’k passeeren ga’k tjulders binnenspringen om joen met geheel je bende d’r op te snakken.’

Toone wos ol è beetje deur de neuze ols n’ ie ‘s avonds te Miestens arriveerde met zyn alaam en achter veele vuuven en zessen gerochte dat portret getrokken.

‘Daar zi’, zei Toone…”t Is ol gepast… morgen zyn die portretten ol gereed ..ik zetten daar toen è woordje onder dat past ….. ‘k zenden dat op en kijkt gie maar in de gazette bij è dag of drie, je gaat gieder daar in staan.’

Van ‘s anderendaags stoeg Miesten ol den fakteur of te wachten om te kijken of er nog nieten in de gazette stoeg. Van halfweeke voort begosten ie ontrouwig te komen en ie peinsde dat Toone hem entwodde hadde wijsgemaakt.

Maar de vrijdagnuchtend kwam ‘n ie de keuken binnengestormd ol de gazette zwaaien…. ‘k staan d’r in wei, Prudence!’, riep Miesten op zyn wuuf… ‘maar je moet è keer kyken …’t is gelijk dat de fakteur zegt. Toone dien ezel, heeft ‘t eene voor ‘t ander onder die portretten gezet!’

‘Hoe wil je zeggen?’, vroeg Prudence.

‘Kijk… leest hier è keer goed wuk dat er onder staat’, zei Miesten. ‘Onder ‘t portret van Bertje van Tistens met zyn akkordeon staat er: ‘De gelukkige vader met zijn gezin’, dat is toch verkeerd ….dien jongen staat daar maar olleene… en onder mien portret met geheel ‘t menage staat er; ‘Een kunstenaar in den dop’, ‘wuk zeg je gie daarvan?’

‘Héwè’, lachte Prudence…. ‘gelijk dat die situatie d’r uutziet, dat laatste is zoo mis nog niet!’

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1971

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>