Westhoeks voor aangespoelden

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     523 Views     Leave your thoughts  

+ begroavinge: begrafenis.
+ creejon: crayon, potlood.
+ drapoo: drapeau, vlag, nationale driekleur.
+ dubblen: dubbelen, een studiejaar overdoen.
+ endeklokke: doodsklok
+ kerkegank: kerkgang voor vrouwen na een bevalling, zuiveringsritueel.
+ knechtebrokke: meisje met jongensstreken.
+ knechteschole: jongensschool.
+ konfrensje: conferentie, dag vrijaf wegens samenkomst van onderwijzers.
+ koer: speelplaats.
+ kweezle: kwezel, uiterst vroom mens.
+ leeringe: voorbereiding tot plechtige communie.
+ lieberoal: liberaal, lid van de liberale partij.
+ maseurke, nonneke: ma soeur(fr), regilieuse (kleuter)onderwijzeres, kloosterlinge.
+ meiskesschole: meisjesschool.
+ messe: mis, heilige mis, eucharistieviering.
+ messeboek: misboek, missaal
+ messediendre: misdienaar.
+ uppermiestre: oppermeester, hoofdonderwijzer.
+ pastre: pastoor.
+ plichtigge kommeunie: plechtige communie.
+ progiebload: parochieblad, nu “Kerk en Leven”.
+ scholbouk’n: schoolboeken.
+ scholmiestre: schoolmeester, onderwijzer, leraar.
+ schoolschijte: ingebeelde ziekte bij schoolverzuim.
+ sentepietersvier: sint pietersvuur..
+ sendekoat: vakbond.
+ sos: socialist, lid van de socialistische partij.
+ stemminge: verkiezingen.
+ strontprochie: kleine gemeente.
+ trektement: uitkering, (maandelijkse)vergoeding.
+ trouw’n van moeten: verplicht huwelijk omwille van een (vroegtijdige)zwangerschap.
+ vandiesje: openbare verkoop.
+ verbeteringschole: opvoedingsgesticht
+ vertellingske: sprookje.
+ jiemnastiek: gymnastic, lichamelijke opvoeding.
+ ziekeboukske: lidboekje van de ziekteverzekering (mutualiteit).

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>