Westhoekse wijsheden

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       9 months ago     351 Views     Leave your thoughts  

Even grasduinen in mijn verzameling Westhoekse spreuken

Gelukkig zijn vraagt nu en dan een inspanninge.

Past up van de koleire van ne stillen mens.

Het begin van wijsheid is de dingen bij under juuste noame te noemen.

Binst da we bezig zijn onze kindjes alles te leren over ’t leven, leren onze kindjes ons wat dat ‘t leven echt is.

Alles is kluchtig in ’t leven zolange da ’t moa gebeurt met entwie anders.

“Thuis zijn” is de beste uitvindinge da ze ooit gedoan hebb’n.

Ne veugel in joen hand is veiliger dan ne veugel boven joen hoofd.

Ne zot aan 40 is inderdaad een zot.

Beter nen eerlijken vijand dan nen valsche vriend.

Iederen veugel hoort geiren zijnzelven schuifelen.

Feiten zijn vervelende dingen.

Ge moet de beuter nie smelten oj de vis nog nie gevang’n hebt.

Die laatst lacht, lacht best of peinzt troagst.

Haat is lijk de kanker, ’t eet ons langzaam weg ol binnen.

Joen thuis is woar joen savatten stoan.

Ge kunt meer vliegen vangen met zeem dan met mostaard.

Niemand komt oud van te leven, moar wel van nie meer te willen leev’n.

Zelfs ’t kleinste kadeautje moej met plezier en met nen warme lach geev’n.

Niemand is blinder dan entwie die nieten wilt zien.

De beste dingen in ’t leven zijn voor nieten.

De tonge van nen mens kan meer snijden dan ’t scherpste mes.

Onthoud dezen gouden regel: wie da ’t goud heeft maakt de regels!

Ol daj moet doet is asemen, de reiste is een optie.

Past up voor joen karakter, anders gaat joen reputatie voor zijn zelven zorgen.

Zo verward zijn lijk ne zuigeling met honger en dorst in een topless bar.

Hij is al zo content lik een zwijn in de mooze.

Hij is al zo welgekomen lik een schete in een telefoonkotje.

Hij is al zo subtiel lijk een vliegende brieke.

Ze heeft meer roempels dan ’t gat van nen olifant.

Hij is al zo verward lik Adam up moedertjesdag.

Hij is al zo nerveus lik nen kalkoen up kerstdag.

Bier liegt nooit.

’T is niet het verschil tusschen de menschen dat een probleem is, ’t is de onverschilligheid.

’t Is hier donkerder dan in de binnenkant van een koeibeeste.

’t Is best van joen vingers te tellen, achter daj hem nen hand gegeven hebt.

Moeste een koe wielen hebben, ’t zou ne melkkamion zijn.

Ge moet het leven niet te serieus nemen want ge brengt het er toch niet levend vanaf.

God ziet geiren stomme menschen, ’t doarom dat hij er zo veel gemaakt heeft.

Drinken zorgt er voren dat mannen eerst dubbel zien, en zich achternoa allene voelen.

Een zuiver geweten is teken van een slechte memorie.

Probeert een keer spontaan te zijn morgen!

Vroeger was hij schizofreen, moar nu zijn ze genezen.

Oj ontbijt op bedde wilt, moej sloapen in de keuken.

Er bestoan 2 theorieën hoe daj moet discuteren met vrouw’n, moar d’ er is geen één die werkt.

Hij heeft last van kleptomanie, en als ’t te erg wordt, pakt hij entwodde d’ er voren.

Hersencellen komen en goan, moar vetcellen blijven bestaan.

Ge stopt nie van lachen oj oud komt, moar ge komt oud oj stopt van lachen.

Zijn lichaam is van Armani en zijne geest is van Mattel.

Maakt liefde of maakt oorloge. Of doet de twee tegoare: trouwt.

Het eten is gereed als ’t rookalarm afgoat.

Als joen dromen weregekeerd zijn naar stof, moej.. stofzuigen.

Oj in de put zit, moej stoppen van groaven.

Hipatitis: “cool” zijn voor de reste van joen dagen.

Een evenwichtig diëet: een droge stutte in alle 2 joen handen.

Nen doofden vent en een blinde vrouwe, moaken altijd een goed koppel.

Iederen dag boven de grond is nen goen dag.

Ge meugt niet bijgelovig zijn, want dan brengt ongeluk.

Ge meugt moar piekeren over vandaag als ’t morgen is.

Tussen zeggen en doen zijn d’ er al vele paren schoenen versleet’n.

Het probleem van den dag van vandoage is dat onzen toekomst nie meer is wat dat ‘t vroeger was.

De schoanste passie is compassie.

Zolange daj blijft hergeboren worden, kan het geen kwoad om af en toe een keer doad te goan.

Het zeer van vandoage is onzen brandstof voor morgen.

De dingen zijn nooit zo slecht, da ze nie nog slechter kunnen komen.

Vriendschap dat is nieten groot zunne: dat zijn véél véél kleine dingskes.

Maten luisteren naar wat daj zegt, beste maten luisteren naar wat daj nie zegt.

Goe moaten zijn moeilijk te vinden en onmeugelijk te vergeten.

Nieten droogt rapper dan tranen.

Ne mens die meer wilt dan datten verdient, verdient meer dan datten wilt.

’t Is beter dat nen leugenoare een goe memorie heeft.

Met babbelen olleene goj joen spaghetti niet koken.

De eerste tekens van slimmigheid zieje oj de volumeknop van de radio ook noar links kan droaien.

Moeder’s menu bestond uit twee zaken: “eet het” of “laat het stoan”.

Chocola doej joen kleren krempen.

Koestert de dingen van gisteren, droomt over de dingen van morgen, maar leeft vandoage!

Geluk kan nooit perfect zijn als ’t nie gedeeld wordt.

Courage: de slechtste joaren liggen tusschen de 10 en de 70.

De enigste normale menschen zijn de deze da we niet kennen.

Baby Filosofie: als ’t stinkt moej ‘t ververschen.

Nie weten wat daj wilt is de sleutel noar flexibiliteit.

Liefde is blind, vriendschap sluit joen ogen.

’t Leven zou vele geestiger zijn moesten we de broncode kunn’n bekijken.

Kijkt naar de zonnekant van ’t leven en je gaat de schauwtes nie zien.

Den dezen die nie bezig is met geboren worden, is bezig met dood te goan.

Hij had zo verschoten bij zijn geboorte, datten twee jaar nie gesproken heeft.

Past up van jonge dokteurs en van oude coiffeurs.

Ge zijt nooit zo oud daj joen nie meer jonger kunt voelen.

Ge meugt nooit vergeten wat ne mens vertelt o’ ten kwoad is.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>