Wieze Jenever van Killem-Linde

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     338 Views     Leave your thoughts  

Wieze Jenever van Killem-Linde wos meer of zeventig jaar oud, maar nog goed te poote. Ze wos maager en è rompeld lijk èn ouden zak, maar rechte lijk è keerse. Pertank…. Wieze hadde ‘t eene en ‘t ander deure in heir leven… om te zeggen lijk of dat is, z’ hadde eigentlijk nooit è deugd. D’oude menschen vertelden dat d’ouders van heur vent … Gusten Meeze …. bijkans zestig jaar geleden d’er ferme tegen è kommen hadden, als hulder zeune met dat spektakel wilde trouwen. Toen ol wist elkendeen dat Wieze geen van de fiene soorte è wos.

Gusten wos è fraaien vent, veel te fraai voor Wieze …Ie en kon dat serpent ol geen kanten meester en è wos dood van ruuze en miserie tien jaar voor dat ‘n op zijn pensioen wos. Wieze hadde heur leven lang gedronken en geschonken, en wos daagen uit heur kot geweest..op route met andere sloebers van venten.

Ze wos djuuste goed om ol ‘t geld te verteeren dat Gusten in ‘t vlaskot verdiende. Iedereen zei…Wieze è gaat dat ollezins niet lange trekken …heur maage is deurtrokken van den kortendrank …maar Wieze hadde heel ‘t gebuurte weten begraven en Wieze wos er nog!

Zelve ols Gusten ziek te bedde lag wos Wieze in den draai. En ols ze op een avond bij de wagenmaker aan den toog stoeg en heur zoveelsten genever binnen goot, vroeg Pierre Flessche hoe dat ‘t wos met Gusten … ‘Goed’ zei Wieze , ‘en is dood over en uure.’ De dag van zijn begraving was ze snippe …’t wos schabouwlijk om zien.

De menschen waren eigentlijk schuw van Wieze ….’t wos ol triestige parlee dat ze uiteen deed. Ols ze dronke was, waren het ollemaal affronten die uit heur mond kwamen. En dat is den dag van vandaage nog oltijd ‘t zelfste.

‘t Grootste affront dat je kunt peinzen, kreeg de Maire verleden weeke. De Maire is è chicken heere, die lange op è groot pachtgoed boerde, maar die nu ol jaren in è stief schoon huus weunt op è paar kilometers van de plaatse. ‘t Wos è zunnigen winterschen dag en è hadde tevoete enigte papieren èdregen naar de Mairie. Maar als ie daar aankwam, had hij verdikke è papier te kort…. voorzekers onder route verloren.

‘t wos een important affaire …è stik voor de procureur en ie werd er ongemakkelijk van. Ie keerde rechtuut weere om het te zoeken. ‘t Wos misschien ol hier of daar in è dijk è waaid. Ie ging weg en weere van de eene gaskant naar de andere al loeren en getten ols daar Wieze afkwam, vaneigen weere met een stik in heur voeten.

Ze bleef staan, ol waggelen en keek met waterogen naar de Maire en ols dat alzo een hele tijd geduurd hadde, zei ze olmtekeer …’Mesjieu le Maire, wien zoek je tè?’. De Maire wos nu ollezins nie è zind om veele tegen Wieze te parlasanten …’è stik papier Wieze’ zei ie kort. ‘Maar allez’, zei Wieze ‘achter wiene dat je kiekt …, ik doen dat oltijd met è beetje g(r)as!’.

Uit de Ijzerbode

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>