Woar da’j ook rijdt in velo

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     399 Views     Leave your thoughts  

O’j te groat zijt voor ne kleenen job goaj te kleene zijn voor ne groten job.

Etwie die kan lachen met zijnzelven gaat bluven plezier maken.

Grote geesten babbelen over ideeën, kleene geesten babbel’n over menschen.

’t Leven is 10% wat da’j d’er van maakt en 90% hoe da’j der tegen an kijkt.

In ‘t boek van ’t leven staan de antwoorden nie in ’t zwart geschreev’n.

Beter worden in één stap: lacht è keer.

Vrouwen will’n bewoenderd worden, geiren gezien worden, willen è keer goe vaste gepakt worden, ze willen da’j der noa luustert en hunder respecteert en da ze nodig zijn. Venten willen geiren een ticket van Club Brugge.

Bandieten zeggen “joen geld of joen leven!”. Uuze vrouwen zeggen “joen geld én joen leven”.

Als vliegen zo veilig is, woarom noemen ze de luchthaven dan è terminal?

Hard werken gaat in de toekomst etwodde upleevern, de leegoart ofgeev’n nu betoalt direct.

E schoane pinte is ’t levenste bewijs da God us geiren ziet en ’t beste met us voren hèt.

Onwetendheid is zoete voor joen ziele.

Ge moe kijken met joene geest en luusteren mi joen herte.

Joen plekke vinden in ’t leven is gemakkelijker dan der te bluuven zitt’n.

Blend zijn van herte is gevoarlijker dan blend zijn met joen ogen.

De enigste maniere om vrienden te moaken is d’er zelve een te zijn.

O’j nie tegen de warmte kunt moe’j de stoove nie ansteken.

’T is ossan doenker juuste voar da’j joen ogen opendoet.

O’j vroeg goat goan sloapen en vroeg upstoat, zijje den eersten in den badkoamer.

Woar da’j ook rijdt in velo; ’t is ossan berg up en wiend tegen.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>