Wrede moord te Elverdinge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     609 Views     Leave your thoughts  

De landbouwer Hendrik Claire had sinds lang schuldige betrekkingen met een jonge vrouw aangeknoopt. Deze woonde over enige tijd nog bij hem in. Maar, omdat zijn wettelijke huisplaag het rozenpotje ontdekt had, was hij verplicht geweest zijn hartsvriendin uit de voeten te maken.

Hij verborg ze op de hooizolder en maakte zijn vrouw wijs dat ze de hoeve verlaten had. Alles liep op wieltjes tot zaterdag. De verborgen meid, die in gezegende toestand verkeerde, was een scherpe doorn in de voet van Claire.

Deze, die van geen klein bier bang is, wist allicht raad voor dat verdriet. Gewapend met een vork trok hij de hooizolder op tijdens de avond. De duivel in het lijf krijgende, viel hij op de weerloze vrouw, doorboorde haar lijf met vorksteken en stampte, tot overmaat van wreedheid, haar het hoofd te morzel met de hiel van zijn schoenen.

Toen hij wel zeker was dat de ongelukkige het aardse met het eeuwige verwisseld had, liet de booswicht haar daar liggen tot de zondagavond. Pas dan stak hij het afzichtelijke lijk in een hommelzak en dwong hij zijn 13-jarig zoontje met hem naar Reninge te gaan waar hij het lijk op de mesthoop van een hoeve uitijdelde.

Hij vertrok nadat hij de inwoners gewekt had en hen verteld had dat daar een vrouw lag die een bloedspuwing en moest afgewassen zijn, zo ze niet al dood was.

Toen de gewekte landbouwers de ijselijke misdaad ontdekten, verwittigden ze in allerijl de politie, die seffens het parket van Ieper ontbood en de misdadiger op het spoor kwam.

Deze werd de maandagavond reeds door vier harenmutsen aangehouden en in ons celgevang opgesloten. Hij heeft alles bekend zegt men. Het is dezelfde die verleden jaar de kooi ingedraaid werd omdat hij een jonge paard gevingerd had.

Zijn vrouw behoort tot een van de rijkste en deftigste landbouwfamilies van onze streek.

Elverdinge

Uit ‘Het Weekblad van Ijperen en het arrondissement’ van 4 mei 1889
www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>