Zachte beuter up joen stutten smeiren

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     548 Views     Leave your thoughts  

Der is nieten in de wet die d’er tegen is da’j onnozel zoudt zijn, moar ‘t is onnozel om tegen de wet te zijn.

Dien vint draagt de bril van zijn vrouwe, omdatte’n de dingen zou zien da ze zie ziet.

Ne vent up pensioen is ne vultijdschen job voor è vrouwe.

Roddels verspreiden gaat even goed lijk zachte beuter up joen stutten smeiren.

Aan 20 jaar zitten we d’ermee in wuk da de menschen peinzen van us, aan 40 jaar zijn we gerust in wuk dat de menschen peinzen van us en aan 60 jaar he’n we ontdekt dan de menschen hele-gansten niet peinzen an us.

Ne boom rijdt nooit tegen nen auto, uitgezonderd bij wettige zelfverdediginge.

‘T is gevaarlijk de waarheid te spreken voor dat den tijd daarvoren gekomm’n is.

Ne slimmen mens krijgt meer van zijn vijanden dan ne dommen mens van zijn moaten.

D’er is nog nooit ne vent doodgeschoten binst datte’n den ofwos deed.

Hoe harter de beuter, hoe zochter de stutte.

Er bestaan twee soorten van menschen: menschen die an van olles begunn’n en nie ofmoaken en menschen die

E goe geweten is è zocht hoofdkussen.

De bloemen van vandoage zijn de zaadjes van gister’n en van morgen.

Ne vint spendeert den helft van zijn leven an gewenten die zin leven met den helft inkort’n.

Ne vent met èn horloge aan weet ossan hoe loate da’t is, ne vent met 2 horlogen an, wete ‘t nooit zeker.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>