Ze klakke stoa schêef

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 month ago     191 Views     Leave your thoughts  

Viezekoente

Overwegend behept met een optimistisch humeur, kan de Veurnaar norse, onvriendelijke gezichten zien, noch uitstaan. Vele uitdrukkingen wijzen in die richting.

Van een slecht gemutst persoon zegt men:

‘E n’è ‘t zagen in.’
‘E spant è boge.’
‘E n’is mi ze verkeerd been uut ze bedde estapt.’
‘E leeft tegen ze goeste.’
‘E n’is kort van stof.’
‘E n’is moèè van lachen.’
‘Ze klakke stoa schêef.’
‘E lopt mi è rnule lik è stroent.’
‘E fret ze’n herte en ze ziel op.’
‘t Is è viezen apost’le.’

Een slecht humeur legt barse verwijten in de mond:

‘Kust me gat.’
‘Kust me koente.’
‘Kust me kl … ‘
‘Je ku ze kussen.’
‘Lopt no de koente.’
‘Lopt no de kl … ‘
‘Lopt no de moere.’
‘Lopt no de moane.’
‘Lopt no den duvele.’
‘Scheurt je puuste.’

‘E makt è leven vor è prulle van nieten’ – Hij maakt zich kwaad om een kleinigheid.
‘E ku ze ‘noasem nie rieken’ – Hij kan hem niet uitstaan.

Varianten:

‘E ku’n um nie hooren of zien.’
‘E n’è d’in ze rapen escheten.’
‘E n’etten lêeg op.’

De bezorgdheid van onze huisvrouwen om hun pasgeboende vloer uit zich in volgende bedreiging:

‘Vaag je voeten af, of je kriegt den dweêl in je nekke.’

Of je krijgt het verwijt te horen :

‘Mi je ‘n oengewiedde voeten!’

Berustend in de nonchalance van haar gemaal zucht ze:

”t Wordt ol no binnen ebrocht.’
‘Peis je misschien da’n kè kop èn lik è regiestre?’ – Ik kan onmogelijk alles onthouden.
”t Is gin huus ‘t oedd’n mi die vint.’ – Er is met die man niets aan te vangen.
”k Zien liev’re ze ‘n hielen of ze têenen’, zegt men van iemand die men niet kan uitstaan.

‘E ligt in ‘t oenderste schof’ – Hij is in ongenade gevallen.’
‘k E doen gin twi messen vo ‘t zelfste geld’, mort een persoon aangezocht om tweemaal dezelfde taak te verrichten.
”t Schikt olle menschen te vele’, zegt men geërgerd wanneer iets niet door de beugel kan.
”t Is ol hoekevulling’, zei Dreten Samyn en hij smeet de stoof op strate.
‘E kriegt è scheef antwoord’ – Op zijn vraag wordt onbeleefd geantwoord.
”t Is oltied è ditche of è datche’ – Hij heeft steeds iets aan te merken, niets is hem naar de zin.
”t Gat van de timmerman togen’. Iemand de deur uitwijzen.
‘Je ku d’hier schaverdienn’n’ – Misprijzend de neus ophalen voor een vuile vloer.
”t Is lik afgebeten van de ratten’ – Venijnig gezegde over een slecht geknipte haartooi.

Iemand wordt naar de duivel gewenst:

‘Salu en de kost’
‘En è vel op je bo(r)st.’

Een gunstvraag wordt aldus afgewimpeld:

‘Vragen is vrie, En ‘t riffezeêren is ‘t er bie.’

Scheldwoorden:
Zurkeltrutte
Trutte
Truttalie
Viezekoente
Téve.

Uit: ‘Snippers uit de Veurnse volksmond’ van Albert Dawyndt (1982)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>