Ze kleidt mit è laptje

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     347 Views     Leave your thoughts  

Klaag je zeer, ze jeunen je meer


Eerst nonkeltje, toen nonkeltjes kindertjes


Al dat je spaart uit je mond is voor de katte of voor den hond


‘t Is beter dan een slijkmussel


Als ‘t op is, is ‘t koken gedaan


Je zoudt nog beter zwijns kweken, zijj ze moe, g’eet ze up


‘k Doent slag om slinger


Je plakt ‘t hoope van de leugens


Viere die los staan en een die wikkelt (hij is niet helemaal normaal)


Steekt joene kop in een zak en bedankt de weireld


‘t Is krotte met striepen


‘t Zijn mo de leegaars die nulder gemak nie zoeken


‘k Voelen ‘t aan de tutte van mijn elleboge


Slapen dat d’eene ooge d’andere niet ziet


‘k gaan doar mijn heirsens nie mee klutsen


Etwien ‘t ei uut zijn gat vragen


Ge moet nie dinne doen


‘t Waait dat de stroenten uit de graskant vliegen

Goa maar naar de vaart, d’er is geen hulle up


‘k Goan me getten uptrekken


Tot in ‘t pekken van d’ andjoens en ‘t moajen van de zinders


E bitje minder gruchte en meer teire


O ‘jt nie meugt, legt er joen kop bie


Hij staat met zijn schuttel in ‘t droge als ‘t pap regent


En is in de bruine beuter gevollen


De mols kraaien, mijn mage grolt


‘t is lul in zakskes


Ze zenden hem van hinke naar klinke


Laat hem maar vliegen, hij is ‘t pluimen niet weird


Hoe dichter bij de kerke hoe groter de geuzen


‘k Zien maar half mijn buuk vul


Zijn hemde plakt aan zijn lijf van schaamte


Hij avanceert lijk een hooiboengel tegen de wind


‘t Zijn ol koenten


E verstoat er den hoend zijn koente van


‘t is een van achter de vieren


‘t is gespogen zijn voader


Ze kleidt mit è laptje


‘t Is nodig lijk ‘t woater in zijn schoenen


Het oftrappen lijk nen bezikten zak


Slapen lijk de muuzen in ‘t meel


‘t Is è nunnetje die ol pissen naar den hemel gaat (een zomers regenvlaagje)


‘t Missant niet (ik heb er niets op tegen)


En het meer snot in zijn neuze dan geld in zijn beuze


Men kan niet schijten al vliegen


E bitje vuule muulen

Trek ze moar è kee tegen joen gilee

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>