Zijn noagelbak is stief èdind

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       10 months ago     314 Views     Leave your thoughts  

Westhoekse spreekwoorden over …..

tanden

Je moe mor è keeè je taans toog’n (je moet maar eens kwaad kijken)
Je med up joen taans byt’n toet daj der zijt (je moet volhouden)
M’ hèn doar g’eeten mi lange taans (we hebben niet smakelijk gegeten)
Rap in d’ n’ hand is rap in d’n tand (we hard werkt kan ook veel eten)
H’ hèn goat zinne biertand moet’n loaten trekk’n (hij moet stoppen met drinken)
‘t is een met hoar up zijn taans (hij heeft haar op zijn tanden)
En hèt doar è tand ètrokk’n èwist (ze hebben hem bedrogen)
Zijn noagelbak is stief èdind (hij heeft niet veel geen tanden meer)
Hoe oud ziejje? E joar oeder of min taans!

kaak

Ge moe zorg’n da’k gein beschamde koaken moet’n lie’n (zorg dat ik niet in schande kom)
De beeën steek’n deur zijn koak’n (hij is erg mager)
Je kut ‘t joargebed deur zijn koak’n leez’n (hij is graatmager)
Je kut ‘t vier uut zijn koak’n sloan (hij heeft een rode kleur)
Je kut è sulfer aan zijn koak’n ansteek’n (hij bloost)
Kijk ‘t doen; è trekt aan zijn puppe dan ‘r goaten in zijn koak’n stoan. (hij trekt ferm aan zijn pijp)
Je goat doar è koaksmiette goan (hij zal er bedrogen uitkomen)

oor

‘t Is nog nie ter ore gekomm’n (hij heeft het nog niet gehoord)
‘t is een mi klitooren (hij heeft klei-oren – hij is dom)
H’ èj misschien kliette in joen oaren? (heb je niet gehoord wat ik gezegd heb)
Je goat joen oaren moet’n doen uutsputt’n (hij heeft iets belangrijk niet gehoord)
‘t Is è kuloare (hij plaagt graag iemand)
‘t is è fynoare (hij hoort alles)
Z’n oaren stoan oop’n (hij luistert aandachtig)
H’ èn pielt zijn oaren (hij luistert aandachtig om iets op te vangen)
Je moet’n è kee zien pylooren (kijk eens hoe gespannen hij luistert)
De meur’n hèn oaren (je moet oppassen wat je hier zegt)
Je moet èn kee in zijn oaren bloazen (je moet het eens insinueren)
H’ èn hort mi èn holf oare (hij doet of hij luistert)
H’ èn is tot over zijn oaren verliefd
Je goat è keeë de watte uut joen oaren moet’n hoalen (luister eens aandachtig)
H’ èn is doofd up en oare (hij gebaart van niets)
‘t Is d’ eene hoare in en d’ ander uut (hij is het vlug vergeten)
De dommigheid loopt langsten zijn oaren uut (hij is aartsdom)
Z’ hèn een oare of gedoan (ze hebben hem financieel bedrogen)
H’ èn is nog gilve achter zijn oaren (hij is nog geel achter zijn oren)
H’ hèn zit tot over zijn oaren in de schuld’n (hij heeft veel schulden)
‘k zou’n beschamd zijn tot achter mijn oaren (ik zou zeer beschaamd zijn)
Ge meugt g’rust up twee oaren sloap’n (wees maar gerust)
H’ èn goat wel zijn oaren intrekk’n (hij zal zich wel terugtrekken)
H’ èn lat zijn oaren hang’n (hij ziet het niet meer zitten)
Kust m’n oare, ‘t is è gatj in (loop naar de maan)
Je zoudt hoarens krijgen (je maakt me kwaad)
‘t zijn niet ollemoale eezels die lange oor’n hebb’n (hij is niet zo dom als hij er uit ziet)
Mijn oaren tutt’n, ‘t klapt entwie van mijn…

Genoteerd uit ‘Spreekwoorden en zegswijzen uit de Westhoek’ van Willy Tillie (1992)

een uitgave van de vrienden van het Poperings archief…

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>