Zo content lijk è zwijn in de mooze

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       6 months ago     688 Views     Leave your thoughts  

Zolange da’j bluuft hergeboren worden, ku’t geen kwaad om af en toe è keer dood te gaan.

Het zeer van vandage is uuze nafte voor morgen.

De dingen zijn nooit zo slecht, da ze nie nog slechter kunnen kommen.

’T is niet ‘t verschil tusschen de menschen die è probleem is, ’t is d’ onverschilligheid.

Nen optimist lacht om te vergeten, nen pessimist vergeet van te lachen.

’t Is hier doenkerder dan in de binnekant van è koeibeeste.

’t Is best van joen vingers te tellen, achter da’j hem nen hand gegeven he’t.

Zoeken lik nen blenden met nen zunnebril an achter è zwarte katte in ‘t koolkot.

Moeste è koe wiel’n hebben, ’t zou ne melkkamion zijn.

God zie geiren stomme menschen, ’t is doarom datte’n d’ er zo veel gemoakt hèt

Drinken zorgt er voren dat mannen eerst dubbel zien, en zich achternoa ollene voelen.

E zuuver geweten is teken van een slechte memorie.

Probeert è keer spontaan te zijn morgen!

Vroeger wos’ ten schizofreen, maar nu zijn ze genezen.

O’j ontbijt wilt up bedde moe’j slapen in de keuken.

Er bestoan 2 theorieën hoe da’j moet discutteren met vrouwen, moar d’ er is geen één die werkt.

De gemakkelijkste maniere om joen geld te verdubbelen, is het te plooien en weer in joen beuzen te steken.

E’n hèt last van kleptomanie, en o’t te erg wordt, pakt’en etwodde d’ er voren.

Hersencellen kommen en goan, moar vetcellen bluuven bestoan.

’T is beter van nie te lekken an nen ijsberg.

Niemand komt oud van te leven, moar wel van niet meer te willen leven.

‘k Goan de muuzen wel dood krijgen, zei de boer en ne stak zijn kot in brande.

Zelfs ’t kleinste kadootje moe’j met plezier en met nen warme lach geven.

E katte met handschoenen an heur pooten ku’t gein muuzen pakk’n.

Niemand is blender dan entwie die nieten wilt zien.

De beste dingen in ’t leven zijn voor nieten.

De toenge van ne mens kan meer snie’n dan ’t scherpste mes.

Onthoud dezen gouden regel: wie da ’t goud heeft, maakt de regels!

Ol da’j moet doen is oasemen, de reste is èn optie.

Past up voor joen karakter, anders gaat joen reputaatje voor zijn zelven zorgen.

Zo verward zijn lijk ne zuigelink met honger en dust in ne topless bar.

Hij is zo content lijk è zwijn in de mooze.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>