Het aards paradijs volgens Berten

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     472 Views     Leave your thoughts  

Berten Slenteraare van Watou wos zyn werk kwyt en daarmei stoeg ‘n weere aan ‘n dop! In de plekke waar dat ‘n wrochte hadden z’ è nieuwe machiene è zet om werkvolk uw te sparen en Berten, die ‘n laatsten binnen è kommen wos vloog oek ‘n eersten buuten.

Berten miek daarin geen kwaad bloed, maar Madeleine, zyn wuuf, koste dat over heur herte niet krygen dat ‘n daar weere heele daagen ging thuus flokken.

‘Zwygt wei, Marie’, zei ze op ‘n nuchtend teegen heur gebeurneege ol ‘n steendam vaagen …. ‘dat draait daar weer oltyd rond en dat è raapt in è geheelen dag geen strooi van d’ eerde . . je moet er oltyd achter zitten met ‘n dweel om zyn vuule voeten op te vaagen en zyn smerige fokken van sigaretten op te raapen… è mens è nooit geen effen kot meer!’

‘Dat is waar’, knikte Marie, ‘ik hèn chanse, de mynen è nooit maar veertien daagen thuus è zeeten … je zyt è zoo op je gemak ols dat in ‘t werk is.’

De konversatie wos è daan en Madeleine ging naar binnen. Ze zag Berten daar weere in ‘n zeetel leggen en zyn gazette bekyken en ze begoste…

‘Nuuzen gebeur dat is ‘n anderschen by joen wei’, grolde ze, ”n dienen is ollange weere aan ‘t werk.’

‘ Horkt è keer, vrouwmens’, zei Berten en è plooide zyn gazette toe, ‘nuuzen gebeur dat is nog è mens met oude gedachten, die niet è weet dat ‘n verkeerd doet met te gaan werken … J’ hoort ze geheele daagen zeggen dat ze ‘t werk dat er nog is gaan verdeelen. waarom toen niet wachten tot dat ‘t verdeeld is?’

‘De tyden zyn bezig mei veranderen joenk, ‘t ga kommen dat er niemand meer ga moeten werken, gy oek niet wei!’

‘ Ha. ik oek niet’, riep Madeleine …’en toen?’, ‘Wien gaat er ‘t menagie doen, wie gaat er je ruiten wosschen?’

‘De woste en ol de reste dat gaat ol gaan met ‘n automatiek, de wereld gaat ‘t aardsparadys zyn!’

‘Wuk, ‘t aardsparadijs?’, riep Madeleine, ‘ha, nu verstaan ‘k waar dat je naartoe wil; rond loopen in je blooten en oltemets in ‘nappel byten om je tyd te passeeren!’

Op dat moment zag ze deur de venster dat ‘n fakteur ètwot in de busse stak in ‘t hekken. Ze ging zeere gaan kyken wuk dat ‘t wos en kwam weere naar binnen ol è brief leezen.

‘Hier zi’, zei ze, ‘joen aardsparadys’, ‘ga voor è naaste keer moeten zyn wei., je moet je maandag gaan presenteeren om te gaan werken, leest maar.’

Berten zat geheel de reste van de weeke met de vreeze dat ‘n ging moeten gaan werken en Madeleine met d’ hoope dat ze hem ging kwyt zyn. Maar ols ‘n de maandagachternoene met n holven savel op weere thuus kwam, wos ‘t weere geheel ‘n ouden.

‘Hoe is ‘t?’, vroeg Madeleine, ‘wanneer meug je begunnen?’

‘ By drie maanden misschien’, zei Berten.

‘Hoe?’, ‘waarom by drie maanden?’ Héwè, dien baas zei dat ‘n myn maar by drie maanden vulle dagheure ga kunnen geeven en ‘k zei dat ‘n daarmei niet moeste inzitten, dak toen wel gaan weere keeren….

KWAAK in De Ijzerbode van 1980

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>